Slider
 • Hjem
 • Spill
 • Greenfee/booking

Booking, spill og priser

Greenfeespillere og medlems gjest er velkommen til å spille på Bogstad! 

Slopetabeller   Slopetabeller 

Slopetabeller   Slopetabeller

Starttidsbestilling

Booking gjøres i GolfBox eller hos Starter, tlf. 22510565. Åpningstid i startboden er kl. 09.00-17.00.

Aktive medlemmer kan booke starttider for seg selv og sine gjestespillere inntil fem (5) dager før spill fra kl. 07.36. Husk å ha klubb- og medlemsnummer klart på alle spillere. Hcp-kravet for gjest er maks. 36. Ved booking for gjestespiller med hcp høyere enn 32, kan det oppstå problemer med bestillingen i GolfBox. I slike tilfeller ber vi deg kontakte starter.

Greenfeespiller/passivt medlem kan booke starttid inntil tre (3) dager før spill fra kl. 07.36. Hcp-krav er maks. 32. Passivt medlem har de samme spilletidene som en greenfeespiller og må betale greenfee ved spill på banen. I juli heves hcp-kravet til 36.

Forhåndskjøpt greenfeespill – kun to (2) flighter tilgjengelig per dag
Spillere fra andre klubber har en mulighet til å reservere starttid tidligere enn tre (3) dager før spill. Pris ved forhåndsreservasjon er kr 2000,- per spiller og inkluderer baller på range, greengaffel og baneguide.
Klikk her for mer informasjon og betingelser ved forhåndskjøpt greenfeespill.

"Members only" (aktive medlemmer)

Vanligvis praktiserer klubben noen tider i løpet av uken hvor banen kun er åpen for klubbens aktive medlemmer. Disse tidene er:

 • Torsdag fra kl. 12.00
 • Lørdag kl. 09.00-12.00
 • Søndag kl. 09.00-12.00

Tider for medlems gjest og greenfeespiller/passivt medlem:

 • Hverdager (ikke torsdag): kl. 08.00-20.00
 • Torsdag kl. 08.00-12.00 
 • Lørdag og søndag: kl. 07.30-09.00 og  kl. 12.00-20.00 (Fra 18.09.2023 åpner banen for spill fra og med kl. 08.03)

Priser for greenfeespiller, medlems gjest og passivt medlem

Priser18 hull9 hull (kun fredager)
Greenfeespiller (over 19 år)kr 1900,-kr 950,-
Greenfeepriser, junior (t.o.m 19 år)kr 700,-kr 350,-
Medlems gjest (gjest over 19 år)kr 1250,-kr 625,-
Medlems gjest (gjest t.o.m 19 år)kr 600,-kr 300,-
Passive medlemmer, lørd./sønd. etter kl. 16.00kr 900,-

Fra 1. september gjelder 9 hulls-priser etter kl. 18.00, fra  15. september gjelder 9 hulls-pris fra kl. 17.00 og fra 1. oktober gjelder 9 hulls-pris fra kl. fra kl. 16.00.

Morgenspill/Early birds - spill før banen åpner i GolfBox

Hverdager og helg: Bookingbildet i GolfBox åpner kl. 08.00 fra tee 1. Spill før kl. 08.00 må skje fra tee 10. Fra og med kl. 08.00 åpner tee 1 og vanlig booking i GolfBox gjelder. Klubben tar forbehold om endringer som kan komme grunnet arbeid på banen

Oppmøte og betaling

Alle må melde sin ankomst til starter senest ti minutter før starttiden.

Betaling for greenfeespiller og medlems gjest gjøres i Pro Shop før start. Personer som ikke kan vise gyldig greenfeekvittering på banen vil bli bortvist og straffegebyr vil bli ilagt. Dersom start foretas før Pro Shop åpner (kl. 08.00 i golfsesongen) skal greenfee betales via Vipps før spill (kode er satt opp utenfor Pro Shop).

Klikk for å lese om priser for leie av golfutstyr.

Regler for avbestilling og no-show

Avbestilling av starttid skal skje innen kl. 20.00 dagen før spill, i Golfbox eller til starter på telefon 22 51 05 65. Dette gjelder uansett hvilket klokkeslett som er booket påfølgende dag. 

No-show defineres som en ikke bekreftet starttid, og det er derfor viktig at man registrer seg hos starter senest ti minutter før start. Ved endt dag vil starter registrere og rapportere alle ikke møtte medlemmer og gjester. 

Konsekvenser ved no-show:

 • Ved første gangs no-show vil spiller få en advarsel per e-post hvor det fremkommer hva som vil skje dersom en ny no-show finner sted.
 • Ved andre gangs no-show vil spiller få varsel per e-post om at spiller mister den lokale spilleretten i tre (3) uker.

Greenfeespillere vil ved no-show bli fakturert full greenfee. 

 

 

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: 
Hverdager 08-17
Golfland:
Alle dager 08-19
Pro Shop:
Alle dager 08-19
Spiseriet:
Alle dager 09-21.30
Driving range
Åpen alle dager 08-21


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189

Hverdager 08.00-17.00
Alle dager 08.00-19.00

Alle dager 09.00-21.30

Alle dager 08.00-21.00
Alle dager 08.00-19.00

Administrasjon:
Pro Shop:

Spiseriet:
Driving range:
Golfland:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider