Om Oslo Golfklubb

Kristiania Golf Klub, senere Oslo Golfklubb, ble stiftet 13. juni 1924 og er dermed Norges eldste golfklubb. Klubbens og banens utvikling, samt dagens virksomhetsplan og lov, kan du lese om på denne siden.

Klubbens utvikling

Klubben festet arealer av Nini Egeberg, som var eier av Bogstad Gård. Det første klubbhuset var en gammel låve som lå på Bjerkodden. I 1935 ble nytt klubbhus bygget på stedet der dagens bygg er plassert, og våren 2020 stod dagens klubbhus ferdig.

Låven på Bjerkodden.

Golfbanen ble åpnet for spill i august 1924, da med kun ni hull. Først åtte år senere ble banen utvidet til 18 hull.
Les mer om golfbanens utvikling (pdf)

Det er Ragnar Halles navn som først og fremst forbindes med dannelsen av Kristiania Golf Klub. Halle hadde studert i Aberdeen hvor han fattet interesse for golf. Da han kom tilbake til Norge i 1921 tok han opp spørsmålet om ikke vi også burde ta opp denne sporten (både i Sverige og Danmark var man i sving) så hvorfor ikke i Norge? Han ble møtt med liten interesse.
Les Ragnar Halles historie (pdf)

Ragnar Halle på Bogstad i 1926.

Jubileumsbøker

Norsk golfhistorie

På nettsiden golfhistorie.no kan du lese om utviklingen av golf i Norge og begivenheter opp gjennom tidene.

Virksomhetsplan

Klubbens visjon er «Golfglede hele livet». Visjonen fanger opp klubbens engasjement for golfentusiaster i alle aldre og favner ambisjonen om å utvikle et åpent, inkluderende og positivt klubbmiljø for spillere på alle nivåer. Visjonen signaliserer også at Oslo Golfklubb vil bidra til rekruttering til golfsporten generelt, i tillegg til å utvikle tilbudet til egne medlemmer.
Virksomhetsplan 2020-2023 (pdf)

Klubbens lov

Lov for Oslo Golfklubb

Årsmøtedokumenter

Klikk her for sakslister og protoller

Miljøsertifisert

Oslo Golfklubb er miljøsertifisert gjennom Golf Environment Organisation (GEO). Sertifiseringen betyr at klubbens søkelys på miljø innfrir GEO-sertifiseringens krav og at klubben drifter etter en troverdig miljøstandard på tvers av natur, ressurser og fellesskap. GEO-sertifiseringen er omfattende og utviklet spesielt på områder i bransjen som omfatter drift og vedlikehold av golfanlegg (bane og bygninger), golfutvikling og renovering.
Mer om miljøsertifiseringen kan du lese her