Medlemsområde

Medlemsgrupper

Golfklubben har medlemmer i alle aldre. Klubbens visjon er «Golfglede hele livet» og mange medlemmer er i sving for at alle skal trives i klubben. Et viktig bidrag er tilbudet de sosiale medlemsgruppene tilbyr.

Klubbens Facebook-gruppe

"Oslo Golfklubb Medlem" heter klubbens Facebook-gruppe. Gruppen er kun for våre medlemmer og vi håper mange har lyst til å ta del i fellesskapet der.
Hensikten med gruppen er å sikre god informasjonsdeling, men like viktig er det at du blir med og skaper trivsel og samhold.
Klikk her og be om å få bli med!

Kontingenter og avgifter

Kategori Pris kr Info. og krav
Aktiv Voksen 16900,- For medlemmer fra og med 30 år og oppover.
Aktiv Ung Voksen 7800,- Gjelder for medlemmer fra og med 22 år til og med 29 år.
Aktiv Junior 16-21 år 3200,-
Aktiv Junior 10-15 år 2100,-
Aktiv Junior 4-9 år 1000,-
Passiv Voksen 5800,- For medlemmer fra og med 30 år og oppover. Må betale greenfee for spill på banen.
Passiv Ung Voksen 2000,- Gjelder for medlemmer fra og med 22 år til og med 29 år. Må betale greenfee for spill på banen.
Passiv Junior 16-21 år 1200,- Må betale greenfee for spill på banen.
Passiv Junior 10-15 år 1200,- Må betale greenfee for spill på banen.
Passiv Junior 4-9 år 500,- Må betale greenfee for spill på banen.
Æresmedlem - Innvilges av styret.
TM1 3600,- Tidsbegrenset medlemskap (TM) som gjelder for barn/unge  i treningsgruppe. Medlemskapet varer så lenge man deltar i en treningsgruppe.
TM2 2700,- Tidsbegrenset medlemskap (TM) som gjelder barn/unge i treningsgruppe. Medlemskapet varer så lenge man deltar i en treningsgruppe.
TM3 500,- Tidsbegrenset medlemskap som gjelder barn i treningsgruppe. Medlemskapet varer så lenge man deltar i en treningsgruppe. Kontingenten er bakt inn i treningsavgiften.
Midl. medlem 25000,- Kun ambassadører m/ektefelle. Ingen venteliste.
Støttemedlem 500,- Kun for tidligere medlemmer som ønsker å melde seg ut av klubben men fortsatt ønsker tilgang til fasiliteter i klubbhuset og treningsområder på banen. Som støttemedlem er man å betrakte som utmeldt av klubben og har ingen spillerett på banen.

Prisene gjelder for 2024.

Klubbens lov

Lov for Oslo Golfklubb

Viktig frist

Ønske om endring av medlemskategori må sendes skriftlig, enten per e-post eller brev innen 31. desember. Endringen vil da tre i kraft fra og med 1. januar påfølgende år. Den som ikke har meldt overgang til annen kontingentgruppe innen fristen kan anses som medlem i samme kontingentgruppe som foregående år.

Ønske om utmelding av klubben må sendes skriftlig, enten per e-post eller brev innen 31. desember. Den som ikke har gitt klubben beskjed om utmelding innen fristen kan anses som medlem som det foregående året og medlemskontingent for gjeldende kalenderår må betales.

Passivt medlem

Som passivt medlem har du valgt å si fra deg spilleretten på banen i en periode, og kontingenten din er vesentlig lavere enn for aktive medlemmer. Du er velkommen til å benytte alle treningsfelt, klubbhusets fasiliteter, stille på årsmøte og avgi din stemme.
Ønsker du å spille på banen må du betale ordinær greenfee. Du må også overholde greenfeetidene. Greenfeesatsene er de samme som golfere fra andre golfklubber betaler, med unntak av spill på lørdag og søndag etter kl. 16.00. Da er prisen kr 900,-.
Passive medlemmer kan hvert år, ved å sende en skriftlig melding til klubben innen 31. desember, endre kategori til aktiv status. Det er ingen venteliste for å bli aktiv.

Klubbmestere 1957-2023

Bur, tralleplass og garderobeskap

Medlemmer kan leie et låsbart bur til golfutstyret, tralleplass med ladekapasitet og skap i dame- og herregarderoben.
Vi gjør oppmerksom på at det kan være ventelister for å få plass.

Pris inkl. mva
Garderobeskap kr 750,-
Bur (krever egen hengelås)
- Klubbhus, stort bur, 60 x 60 cm kr 1600,-
- Klubbhus, lite bur, 60 x 40 cm kr 1250,-
- Boligbygg, stort/lite bur kr 900,-
Elektrisk tralleplass (alle har strømuttak)
- Klubbhus kr 2200,-
- Driftsbygning (kun i golfsesong) kr 1250,-

Dersom du har låst utstyret inne på klubben er erfaringen at det er dekket av hjemforsikringen din. For å være på den sikre siden bør du sjekke med ditt forsikringsselskap. Hvis ditt selskap ikke dekker utstyr oppbevart på klubben bør du vurdere en "golfutstyrsforsikring". Flere forsikringsselskap har det. Klubben har ikke forsikring som dekker medlemmenes golfutstyr.