Baneguide

Hull 1

Oslo Golfklubbs åpningshull har et meget vakkert og relativt enkelt utslag. Favoriser høyre del av fairway for en bedre vinkel til green. Greenen heller litt fra venstre mot høyre og er godt voktet av en bunker til venstre og to til høyre. Unngå rough på venstre side av fairway og for lange innspill over green.

Hull 1

Hull 2

Hull 2 er et relativt kort par 5 hull. Oppoverbakken gjør det litt vanskeligere å velge riktig kølle på innspillet. Har du et langt innspill bør du sikte mot høyre side av greenen. Greenen heller mye fra bak- til forkant, hvilket gjør det litt enklere å få ballen til å stoppe på greenen. Unngå rough på venstre side av fairway og for lange innspill over greenen..

Hull 2

Hull 3

Banens første par 3 er langt og blant de vanskeligste hullene på banen. Det er mye plass bak til venstre, men slaget derfra og inn på greenen kan være krevende. Det samme gjelder fairwayområdet bak til høyre for greenen. Ikke la deg lure av vinden på tee, men se på vimpelen ved klubbhuset for å vurdere vindretningen.

Hull 3

Hull 4

Et av banens lengste par 4 hull gir mye tilbake for gode utslag. Når man ikke inn på andreslaget er det smart å slå seg opp på flaten foran greenen. Greenen er voktet av en bunker kort høyre, har to platåer og heller fra bakkant til forkant. Unngå trærne på venstre side av utslaget og innspill over green.

Hull 4

Hull 5

Dogleg venstre par 4 hull hvor det er viktig å finne fairway. Rough og trær gjør innspillet vanskelig dersom man slår til venstre, og slår man til høyre blir innspillet lengre. Greenen er liten og er vanskelig å treffe da innspillet ofte er blindt. Ta en ekstra kølle på innspillet grunnet høydeforskjellen.

Hull 5

Hull 6

Et par 4 hull tilbake oppover bakken med en vanskelig fairway med svært få flate steder. Innspillet til denne greenen er ofte i motvind og oppover, så husk å ta nok kølle. En bunker på venstre side av green fanger opp mange baller og den falske fronten gjør at for korte innspill ruller tilbake på fairway. Greenen har to nivåer som begge heller svakt ned mot høyre forkant av green.

Hull 6

Hull 7

Et av banens mest spennende hull har to muligheter fra tee. De langt slående kan forsøke å nå greenen på utslaget, men det tryggeste alternativet er å legge seg kort av ravinen som skjærer inn i fairway. En stor ondulering deler greenen i to hvor begge sider heller svakt mot venstre.

Hull 7

Hull 8

Et herlig lite par 3 hull med en noe opphøyd green som er voktet av to bunkere kort og en til venstre. De største hellingene på greenen går ned mot driving rangen. Pass på å ta nok kølle på utslaget da det er lett å ende opp kort. Vinden kan variere så hold et øye med tretoppene rundt utslaget.

Hull 8

Hull 9

Banens lengste hull med sine 560 meter fra bakerste tee. Fairway har to platåer og med OB til høyre mot driving rangen er venstresiden et sikkert sted. Out of bounds går også langs hele høyre siden av hullet. Greenen har en bunker til venstre for seg og heller fra bakkant venstre mot forkant høyre.

Hull 9

Hull 10

En fairwaybunker på venstre side utgjør en stor utfordring for de fleste, mens de langt slående må holde utslaget litt til høyre i fairway for å unngå å havne bak trærne på andreslaget. Out of bounds går også langs venstresiden. Greenen har en falsk front som sender for korte innspill langt nedover bakken. Det er to platåer på greenen som gjennomgående heller mot forkant.

Hull 10

Hull 11

En fantastisk utsikt møter deg på det første par 3 hullet på siste ni. Høydeforskjellen bringer vinden enda mer i spill og gjør køllevalget vanskelig. Greenen har en bunker kort til venstre og heller jevnt fra høyre forkant mot venstre bakkant. Ofte ender man opp med raske putter nedover, så ha det i bakhodet når du putter.

Hull 11

Hull 12

Hull 12 er begynnelsen på vårt Amen Corner. Med elvebredden langs hele hullets venstre side er det god plass til høyre på utslaget. Eiketreet i fairway blokkerer alle utslag som er for korte og tvinger de som ikke slår forbi til å bruke tre slag for å nå green. Greenen har to platåer og heller ned til venstre mot fossen. Det er godt med plass kort og høyre for green.

Hull 12

Hull 13

Et så vakkert hull er sjeldent å se! De fleste vil legge utslaget kort av fairwaybunkerne, mens de langt slående kan forsøke å nå greenen. Innspillet er til en lang green som heller svakt ned mot vannhinderet til venstre. Bunkeren kort ligger noen meter lenger unna green enn det ser ut som fra fairway. Husk å nyt utsikten og rop fore ved slag ut mot det 14. hullet.

Hull 13

Hull 14

Norges beste og vakreste par 4 hull! Her har du to valg fra tee; enten ut høyre eller å gå for green over Bogstadvannet. Innspillet fra høyre er utfordrende, tross sin korte avstand, med en bred green og vannhinderet i bakkant. Greenen heller fra bakkant mot forkant, har 2 bunkere rundt seg og et run off området på venstre side mot vannet.

Hull 14

Hull 15

Banens siste par 5 hull er langt og krevende. Hold utslaget til høyre for å unngå en fairwaybunker til venstre. Andreslaget krever stor presisjon da det ikke er mulig å se hele landingsområdet på toppen. De langt slående kan nå inn på green på 2 slag, alt avhengig av utslaget. Greenen ligger litt opphøyd og har en svak falsk front.

Hull 15

Hull 16

Bogstadvannet skjærer inn foran green og gjør utslaget krevende på banens siste par 3 hull. Greenen har to platåer og heller gjennomgående fra bakkant mot forkant. Rammet inn av to bunkere, en kort høyre og en lang på venstre side, er dette et av banens vakreste hull. Godt med plass bak på og over green, så ta heller en kølle ekstra fra tee.

Hull 16

Hull 17

Ikke altfor langt på scorekortet, men dette par 4 hullet spilles lenger enn hva det egentlig er. Vannhinderet til høyre skaper problemer for mange på utslaget. Det er stor høydeforskjell på innspillet, så husk å ta nok kølle for å komme opp. Greenen har tre forskjellige platåer og byr på mange svært utfordrende slag på og rundt green.

Hull 17

Hull 18

Par 4 hull oppover mot klubbhuset. De fleste bør holde høyre for de to fairwaybunkerne til venstre, mens de langt slående kan gå over dem. Innspillet går også her noe oppover som gjør køllevalget ekstra viktig. Greenen har tre bunkere rundt seg og heller fra bakkant mot forkant. Godt med plass litt kort og til venstre for green, som vil gi enklest mulig chip eller pitch inn til green.

Hull 18