Regler og etikette

Lokale regler

Definere banens grenser (A-1)

Hvite staker definerer banens grenser. Treningsfeltet til høyre for hull 4, 5 og 15 (Suzanns Corner) er utenfor banens grense - altså out of bounds. Treningsfeltet er merket med hvite staker.

Utenfor banen mellom to hull (A-4)

Under spill av hull 10, er hull 9, definert med hvite staker, utenfor banen. Disse stakene anses som grensegjenstander under spill av hull 10. For alle andre hull er de uflyttbare hindringer.

Straffeområder (regel 17) (B-1)

Røde straffeområder defineres av røde merker/staker og/eller linjer.

Unormale baneforhold og integrerte gjenstander (regel 16) (F-1)

Grunn under reparasjon (GUR)

  1. Alle områder merket med blå merker/staker og/eller med hvit linje
  2. ‍Områder i bunkere hvor sand er fjernet pga. rennende vann som har medført dype furer.
  3. ‍Steinfylte dreneringsgrøfter.
  4. Maurtuer

Anmerkning: Men det er ikke påvirkning fra GUR hvis bare spillerens slagstilling påvirkes av forholdene beskrevet i punktene 16 b-c.

Uflyttbare hindringer

  1. 100, 150 og 200-metersmerker og eventuelt andre avstandsmerker.
  2. ‍Anvisningsskilt.
  3. ‍Alle deler av/utstyr til vanningsanlegget samt kumlokk og dreneringsrør.
  4. ‍Alle benker, sikkerhetsnett og søppelkasser.
  5. ‍Mur av steiner i gressvegg ved utslagsstedet på hull 16.

Spilleforbudområde på hull 16 (E-8)

Nursery green på hull 16 er et spilleforbudområde som skal behandles som et unormalt baneforhold. Ved påvirkning fra spilleforbudområdet må fritak uten straff tas etter regel 16.1.f.

Droppesoner for spilleforbudområde (nursery green) på hull 16 (E-1)

Som en ekstra fritaksmulighet for nursery green på hull 16, kan en spiller droppe en ball i nærmeste droppesone. Droppesonen er et fritaksområde etter regel 14.3.

Nyplantede trær (E-10)

Nyplantede trær merket med støttepinner er spilleforbudområder:
Hvis en spillers ball ligger hvor som helst på banen unntatt i et straffeområde og den ligger på eller berører et slikt tre eller et slikt tre påvirker spillerens slagstilling og område for planlagt sving, må spilleren ta fritak etter regel 16.1.f.

Om ikke annet er angitt, er straff for brudd på lokal regel generell straff: Matchspill – tap av hull. Slagspill – to slag.

All avstandsmerking angir distanse til midten av green. Sprinkellokk angir både fremkant og senter.

Etikette

Golfbanen er til glede for alle; medlemmer og deres gjester, samarbeidspartnere og greenfeespillere. En stolt golfer på Oslo Golfklubbs bane opptrer etter visse normer og regler. Vis derfor hensyn og følg de enkle retningslinjene. La det bli en æressak!

Sikkerhet først

Rop «FORE» så HØYT du kan og med ÉN gang du ser at ditt slag kan være farlig for andre.
Forsikre deg om at ingen står tett inntil deg når du skal ta din prøvesving eller slå ditt slag.
Det er forbudt å spille opp til green når flagget er fjernet og arbeid pågår.

Det er din bane

Reparer nedslagsmerker og gjør det korrekt. En stolt golfer reparerer også andres merker.
Oppslått torv skal legges tilbake og trykkes godt ned i underlaget.
Rak bunkeren etter deg og legg alltid raken i bunkeren med skaftet i spilleretningen.
Unngå å ferdes mellom bunker og green. Disse områdene er smale og vil fort bli skadet. Dette gjelder også alle med bærebag.
Full prøvesving tas utenfor tee. Tee er et begrenset og sårbart gressfelt.

Slik skal et nedslagsmerke repareres:

4 timers runden

Velg riktig tee.
Forbered eget slag mens andre slår.
Ikke marker halvmetersputter. «Just tap it in».
Plasser golftrallen/bagen mot neste hull. Da sparer du tid.
Slipp gjennom raskere flighter hvis du har ledig hull foran.

Ikke tillatt å spille flere baller

Det er ikke tillatt for en spiller å spille to eller flere baller under spill på banen med mindre golfreglene gir adgang til dette.

Kleskodeks

Menn bør ha piquet med krage. Damer kan ha ermeløs piquet eller T-skjorte uten krage. Singlet er ikke tillatt. Fotballshorts, badebukse, joggebukse og hullete jeans er ikke tillatt. Vi ønsker både metall- og softspikes velkommen.

Hund på banen

Det er tillatt å ha med hund i bånd under selskapsspill, men det er ikke tillatt med hund på banen under turnering.