GEO-sertifisert

Som første golfklubb i Norge ble Oslo Golfklubb i juli 2013 miljøsertifisert gjennom Golf Environment Organisation (GEO). GEO, med hovedsete i Skottland, er den europeiske organisasjonen for miljøarbeid innenfor golfrelaterte virksomheter i hele verden.

Utmerkelsen betyr at klubbens søkelys på miljø innfrir GEO-sertifiseringens krav og at klubben drifter etter en troverdig miljøstandard på tvers av natur, ressurser og fellesskap. GEO-sertifiseringen er omfattende og den er utviklet spesielt på områder i bransjen som omfatter drift og vedlikehold golfanlegg (bane og bygninger), golfutvikling og renovering.

Klikk her for å se noen høydepunkter i arbeidet.

Sertifiseringen ble fornyet i 2016 og i 2019 og neste gang sertifiseringen finner sted er i 2024.  

Det er en betydelig innsats som hvert år legges ned fra klubbens side for å leve opp til GEOs standard. Det har blant annet foregått en omfattende kartlegging av dyr, fugler, innsekter og planter som trives på baneområdet. I kartet nedenfor kan du klikke på merkene, se bilder og lese mer om dyre- og plantelivet på banen.