Vilkår ved bestilling og spill

Ved bestilling av forhåndskjøpt greenfee, turnering, starttid, simulator, protime eller kurs aksepterer bestiller denne avtalen. Avtalen regulerer rettigheter og plikter mellom bestiller og klubben.

Ved bestilling av forhåndskjøpt greenfee, turnering, simulator, protime eller kurs er det påkrevd med forhåndsbetaling.

Refusjon

Forhåndskjøpt Greenfee (GF)
Kun skriftlige avbestillinger aksepteres. Sendes til: aronsen@oslogk.no
Avbestillinger mer enn 1 mnd. før spill: 100% av GF minus behandlingsgebyr kr 500 refunderes (avhengig av hvor mange spillere det er bestilt for).
Avbestillinger mer enn 1 uke før spill: 50% av GF refunderes.
Avbestillinger mindre enn 1 uke før spill: Ingen refusjon av innbetalt GF beløp.

Medlems gjestebilletter
Hvis banen er stengt på spilletidspunkt gis kun refusjon i form av gjenbruk av medlems gjestebilletten(e).

Greenfee i forbindelse med klubbens turnering
Klubben refunderer 100% av GF og startkontingent dersom årsaken til at turneringen ikke gjennomføres skyldes at banen er stengt.
Klubben refunderer 100% av GF og startkontingent så lenge spiller melder seg av turneringen før påmeldingsfristen.
Det er ingen refusjon av GF eller startkontingent ved avmelding etter påmeldingsfristens utløp.

Bedrifters bestilte turneringer
Bedriften kan endre antall deltagere uten kostnad inntil syv (7) dager før spill. Klubben fakturerer slikt antall og eventuelle andre ytelser få dager etter spill.
Beslutning om å stenge banen (golfbanen og/eller treningsområdet) fattes av klubben når dette finnes nødvendig av hensyn til banen, spilleres sikkerhet eller offentlige pålegg eller råd. Banen kan bli stengt eller gjenåpnet med kort varsel. Beslutningen formidles enten på stedet, på klubbens nettsider eller som melding til den enkelte spiller.
Ved stengt bane vil klubben ikke under noen omstendigheter kunne holdes ansvarlig for utgifter eller tap som spilleren/bedriften har hatt eller får utover det beløp som er forhåndsbetalt til klubben (og da kun i de tilfeller som er spesifikt angitt over).

Endring av bestilling

Protimer og kurs er bindene og refunderes ikke. Protimer kan endres ved å ta kontakt med aktuell pro. Retten til å endre tiden forutsetter melding til aktuell pro senest 24 timer før oppsatt protime. Kurs kan endres tilsvarende dersom det er satt opp tilsvarende kurs frem i tid der det er ledig plass.
Klikk for kontaktinfo. til pro
Bestilleren av simulator kan endre bestilt spilletid inntil 24 timer før oppsatt spilletid. Retten til å endre spilletiden forutsetter melding til klubben: tlf. 22510560 - tastevalg 1 eller golfland@oslogk.no senest 24 timer før oppsatt spilletid. Spilletiden kan enten bookes til en ny ledig spilletid. Opprinnelig spilletid kan ikke endres mer enn en gang.
Ved avbestillinger / endringer mindre enn 24 timer før spill vil 100% av beløp for timen belastes for opprinnelig oppsatt tid.

Oppmøte og betaling uten forhåndsbetaling

Alle må melde sin ankomst til Starter senest ti (10) minutter før start.
Betaling for greenfeespiller og medlems gjest gjøres i Pro Shop før start. Personer som ikke kan vise gyldig greenfeekvittering på banen vil bli bortvist og straffegebyr vil bli ilagt. Dersom start foretas før Pro Shop åpner skal greenfee betales via Vipps før spill (kode er satt opp utenfor Pro Shop).
Avbestilling av starttid skal skje innen kl. 20.00 dagen før spill, i GolfBox eller til Starter. Dette gjelder uansett hvilket klokkeslett som er booket påfølgende dag.

No-show defineres som en ikke bekreftet starttid, og det er derfor viktig at man registrer seg hos Starter senest ti (10) minutter før start.  Ved første gangs no-show vil spiller få en advarsel per e-post hvor det fremkommer hva som vil skje dersom en ny no-show finner sted. Ved andre gangs no-show vil spiller få varsel per e-post om at spiller mister den lokale spilleretten i tre (3) uker.
Greenfeespillere vil ved no-show bli fakturert full greenfee.

Ansvar

De alminnelige erstatningsregler gjelder for golfspill. Den enkelte spiller er selv ansvarlig for sine handlinger og skal opptre aktsomt og hensynsfullt overfor sine medspillere og omgivelser (forbipasserende, naboeiendommer, klubbens eiendom osv.)