Herregruppen

Herregruppen så dagens lys våren 2021 og siden den gang har gruppen vært et kjærkomment bidrag i klubben. Alle herrer i klubben fra og med 22 år (også deg som fyller 22 i løpet av året) er kvalifisert til å bli med i Herregruppen uansett handicap.

Herredagen - seriespill hver uke

Hver uke gjennom hele året arrangeres det seriespill på tirsdager. Deltagelse registreres i GolfBox.

Anker Cup

Dette har blitt en veldig populær turnering hvor slaget står mellom Haga Golfklubb og Oslo Golfklubb. Turneringen har fått navnet Anker Cup fordi den gamle Ankerveien binder de to klubbene sammen. Det spilles over to dager i et mini-Ryder Cup-format og Uttak til OGK-laget baserer seg blant annet på resultater fra Herredagen.

I tillegg til aktivitetene nevnt over arrangeres det blant annet sommerfest, sommerputten og avslutningsfest.

Bli med i Facebook-gruppen

Vi oppfordrer alle i målgruppen til å melde seg inn i herregruppens Facebook-gruppe og delta i fellesskapet der.

Kontakt/Herrekomiteen

E-post: ogkherrer@gmail.com

  • Thor Jusnes, leder, ogkherrer@gmail.com
  • Per Kristian Winge
  • Knut Thjømøe
  • Henrik Haukeland
  • Jens Birkeland
  • Christoffer Hansen, vara
  • Terje Øverland, vara
  • John Olof Solberg, vara

Dokumenter

Gruppenyheter