Junior og Elite

Oslo Golfklubb er en av landets ledende golfklubber på juniorvirksomhet og har over 200 juniorspillere i alderen 6-19 år i aktiv trening og konkurranse. Treningstilbudet er åpent for alle; medlemmer og ikke-medlemmer i klubben.

Hovedmålsetninger for juniorvirksomheten er å legge til rette for:

  • å utvikle grunnleggende golfferdigheter og golfglede.
  • at hver spiller får ut sitt maksimale potensial til å prestere nasjonalt og internasjonalt, samt får muligheten til å kombinere golf med utdanning.

Oslo golfklubb tilbyr trening gjennom hele året med treningsgrupper fra mai til oktober (sommertrening) og fra november til april (høst/vintertrening).
Treningen er tilpasset den enkeltes alder, golfferdighet, ambisjonsnivå og det er nybegynnertrening for alle aldersnivåer. Som del av treningen arrangeres uhøytidelige turneringer og sosiale arrangementer for å skape idrettsglede og et godt utviklingsmiljø.
Trenerteamet består av sportslig leder, PGA-utdannede trenere som sammen med trener-1 ressurser legger til rette for et helhetlig treningsopplegg for alle aldre og nivåer.

Treningsgrupper

Golfgøy: For nybegynnere fra i alderen 6-10 år. Etter to års deltakelse (kan variere) tildeles klubbhandicap (hcp=54).

Birdies (jenter)/Eagles (gutter): For barn 8-13 år med noe golferfaring. Målet er å legge til rette for å utvikle grunnleggende golfferdigheter og golfglede for å nå maks potensial eller individuelle ambisjoner. Vanligvis deltar man i to år på hvert nivå.

Team OGK Girls og Team OGK Boys: Gruppene er fortrinnsvis for juniorer i alderen 14-19 år som ønsker å utvikle sine golfferdigheter, men som også vektlegger det sosiale.

Satsingsgrupper

Satsingsgruppene tas ut etter kriterier satt av trenerteamet.

Team utvikling (12 -16 år): For spillere (jenter og gutter) som har ambisjoner med sin golf. Her stilles det blant annet krav til egentrening og turneringsdeltagelse, samt at golf prioriteres som hoved idrett. For å delta i denne gruppen stilles det krav til ferdighetsnivå.

Team Bogstad Junior (14-19 år): For spillere (jenter og gutter) er for spillere som setter golf høyt på prioriteringslisten. Her blir kravene til deltagelse noe større og innholdet i treningen er sterkt preget av fokustrening.

Team Bogstad College: For spillere som går på College. Vi har et opplegg hvor spillere kan beholde kontakt til trenere og klubb hjemme i Norge.

Informasjon om tidsbegrenset medlemskap (TM) i Oslo golfklubb

Ved deltagelse i sommertrening får deltagerne et tidsbegrenset medlemskap (TM 1, TM 2 eller TM 3) i klubben. Det tidsbegrensede medlemskapet opphører når man ikke lenger deltar i en treningsgruppe.

TM som tilbys medlemskap via Adm. venteliste eller Familieventeliste
Innmeldingsavgiften for nye medlemmer som tas inn fra den Administrative ventelisten (som alle kan stå på) eller Familieventelisten er kr 65 000,-.
For juniorer som har deltatt kontinuerlig i en treningsgruppe og hatt tidsbegrenset medlemskap (gjelder kun TM 2 og TM 1) i flere år sammenhengende innrømmes, ved tilbud om ordinært medlemskap i klubben, en rabatt på kr 2000 per år med TM status. Det presiseres at rabatt:

  • kun tilkommer de som har deltatt i trening som TM 2 og TM 1 (ikke TM3) i sommersesongen.
  • kun gjelder antall år sammenhengende med TM 2 og TM 1 før overgang til ordinært medlemskap, som angir rabattens størrelse.
  • krever at junioren må delta i treningsgruppe samme år som tilbud om medlemskap foreligger. Dvs. at får man tilbud om medlemskap fra og med 2019 så vil kun de som har deltatt i sommertrening i 2018 få tilbud om rabatt.

Klikk for påmeldingssiden til treningsgruppe

Gruppenyheter

No items found.