Slider
  • Hjem
  • Klubben
  • Medlem >
  • Medlemskategorier

Medlem/medlemskategorier

Medlemskategorier

KategoriPris*Informasjon og krav
Aktiv14700For medlemmer fra og med 22 år og oppover.
Aktiv student6900Gjelder for medlemmer fra og med det året man fyller 22 til og med det året man fyller 28. Forutsetter at klubben mottar studentdokumentasjon innen 20. februar hvert år.
Aktiv junior 4-9 år1000
Aktiv junior 10-15 år2000
Aktiv junior 16-21 år3000
TM13000Tidsbegrenset medlemskap som gjelder for barn/unge i treningsgruppene Team Bogstad og Team Utvikling. Medlemskapet varer så lenge man deltar i en treningsgruppe.
TM22000Tidsbegrenset medlemskap som gjelder barn/unge i treningsgruppene OGK Boys, OGK Girls og Eagles 3. Medlemskapet varer så lenge man deltar i en treningsgruppe.
TM3500Tidsbegrenset medlemskap som gjelder barn i treningsgruppene Golfgøy, Eagles 1, Eagles 2, Birdies 1-2 og Birdies 2-3. Medlemskapet varer så lenge man deltar i en treningsgruppe.
Passiv**5150For medlemmer fra og med 22 år og oppover. Må betale greenfee for spill på banen.
Passiv student**1800Gjelder for medlemmer fra og med det året man fyller 22 til og med det året man fyller 28. Må betale greenfee for spill på banen. Forutsetter at klubben mottar studentdokumentasjon innen 20. februar hvert år.
Passiv junior 4-9 år**500Må betale greenfee for spill på banen.
Passiv junior 10-15 år1000Må betale greenfee for spill på banen.
Passiv junior 16-21 år**1000
Midl. medlem21000Kun ambassadører m/ektefelle. Ingen venteliste.
Støttemedlem500Kun for tidligere medlemmer som ønsker å melde seg ut av klubben men fortsatt ønsker tilgang til fasiliteter i klubbhuset og treningsområder på banen. Som støttemedlem er man å betrakte som utmeldt av klubben og har ingen spillerett på banen. Mottar medlemsbladet OGK Nytt.
Æresmedlem      -Innvilges av styret.

*Prisene gjelder for 2021. 

Endring av medlemskategori og utmelding

Endring av medlemskategori må sendes skriftlig, enten per e-post eller brev innen 31. desember. Endringen vil da tre i kraft fra og med 1. januar påfølgende år. Den som ikke har meldt overgang til annen kontingentgruppe innen fristen kan anses som medlem i samme kontingentgruppe som foregående år.

Utmelding av klubben må sendes skriftlig, enten per e-post eller brev innen 31. desember. Den som ikke har gitt klubben beskjed om utmelding innen fristen kan anses som medlem som det foregående året og medlemskontingent for gjeldende kalenderår må betales.

pdfViktige frister for klubbens medlemmer

Innmeldingsavgift

Innmeldingsavgift er kr 60 000,- (vedtatt på årsmøtet 8. april 2021)
Innmeldingsavgiften søkes innkrevd raskest mulig og etter avtale mellom administrasjonen og det nye medlem. Ved deling utover et år påløper et gebyr på kr 1 000,- i år to.

I Oslo Golfklubb er man å betrakte som junior frem til det året man fyller 22. Ved junior på innmeldingstidspunktet blir innmeldingsavgiften fordelt som følger i innmeldingsåret:

  • ved alder 4 - 9 år - betales kr 1000,-
  • ved alder 10 - 15 år - betales kr 3000,-
  • ved alder 16 - 21 år - betales kr 5000,-
  • ved alder 22 år - betales den resterende delen av innmeldingsavgiften på kr 55 000,-. Ved behov tilbyr klubben at dette beløpet deles i like deler per år fra og med 22 til og med 28 års alder.

Dette er å forstå slik at junioren betaler differansen for tidligere innbetalt beløp opp til den som gjelder for juniorens alder. Eks. betalt kr 3000,- ved 10-15 års alder, vil måtte betale ytterligere kr 2000,- når en fyller 16 år.

Hva betyr det å være passivt medlem?

**Som passivt medlem har du valgt å si fra deg spilleretten på banen i en periode, og kontingenten din er vesentlig lavere enn for aktive medlemmer. Du er velkommen til å benytte alle treningsfelt og klubbhusets fasiliteter. Som Passivt medlem kan du stille på årsmøte og avgi stemme om du ønsker. Kort oppsummert: du kan gjøre alt alle aktive medlemmer kan bortsett fra at du ikke har fri spillerett på banen.

Ønsker du å spille på banen må du betale ordinær greenfee. Du må også overholde greenfeetidene. Greenfeesatsene er de samme som golfere fra andre golfklubber betaler, med unntak av spill på lørdag og søndag etter kl. 16.00. Da er prisen kr 900,-. 
Klikk her for å lese mer om booking/greenfee.

Passive medlemmer som ønsker å endre kategori tilbake til aktiv status kan gjøre det uten å måtte vente i mange år. Kategoriendringer skjer ved årsskiftet. Det er en ren formalitet, men vi må ha skriftlig melding innen 31. desember.

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: Hverdager 08.00-17.00
Pro Shop: Mand-fred:10-16, lørd:10-14
Spiseriet:
Mandager: Stengt
Lørd-sønd: åpner kl. 11.00
Driving range: Stengt
Golfland: Åpent


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189

Hverdager 08.00-17.00
Mand-fred: 10-16, lørd: 10-14
Mandager: Stengt
Tirsd-sønd: åpner kl. 11.00
.
Stengt
Åpent
.

Administrasjon:
Pro Shop:
Spiseriet:


Driving range:
Golfland:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider