Banerapport per 23. mai

Høye gjennomsnittstemperaturer gir økt vekst og her kan du lese hvordan det blant annet påvirker ballrullen.

Når temperaturen svinger mye og lyset er sterkt døgnet rundt, får greenene en uventet vekstboost. Organisk materiale brytes ned og frigjør næring, noe som fører til økt strekningsvekst og påvirker ballrullen (stimpen). Hastigheten vil komme etter hvert. Toppveksten vil påvirke greenhastigheten på kort sikt, men gjennom lufting, dressing og gradvis senking av klippehøyden vil greenene bli hardere, jevnere og bedre over tid. Vi har nettopp åpnet banen, så det tar litt tid før greenene blir superraske. Takk for forståelsen!

Gresset på fairwayene er i ferd med å tette seg og de fleste soppflekkene har nå etablert gress. Det vil ta litt tid før flekkene blender inn i det eksisterende gressdekket. Vi antar at fairwayene vil være i god stand etter at vi har gjennomført planlagt fairwaydressing i begynnelsen av juni.

Når det gjelder oppvarmingsgreenene ved klubbhuset, tar det tid å få dem i god stand. Mens de ser fine og grønne ut på avstand, er de faktisk tynne og ikke klare for spill når man ser dem ovenfra. Det vil ta tid å etablere en bærekraftig plantebestand. I mellomtiden bør Stevens Corner og kunstgressgreenen ved klubbhuset brukes for oppvarming.

Kantstein og asfalteringsarbeidene på hull 11 og trallestien på hull 18 er ferdigstilt med fint resultat. Det samme gjelder utgangspunkt for et blomsterbed ved WC på hull 7 hvor beplantning vil utføres så fort vi har kapasitet.