Varsel om fairwaydressing!

Med forbehold av at været tillater det skal fairwayene sandresses 3. og 4. juni.

Det medfører følgende mandag 3. juni:

  • Front-nine er stengt fra kl. 08.00-15.00
  • Back-nine er stengt fra kl. 14.03-16.00

Early birds kan gå som vanlig på hull 10.

Ballplassering

Vi fortsetter med ballplassering innenfor en køllelengde på fairway og foregreen.

Greenfeepriser

18 hull: Greenfee, spiller over 19 år: kr 1750,-. Medlems gjest, gjest over 19 år: kr 1100,-
9 hull (kun mandag og fredag): Greenfee, spiller over 19 år: kr 850,-. Medlems gjest, gjest over 19 år: kr 500,-

Prisene over gjelder f.o.m. 3. juni t.o.m 5. juni.

Hvorfor gjennomføres sanddressingen?

Sanddressing av fairwayene gjennomføres for å ivareta banens investering og spillefunksjon med hensyn til drenering, thatchkontroll og jevnhet. Dersom det slurves med dressefrekvensen vil det fort danne seg et sjikt som hindrer normal luftsirkulasjon/fordampning fra jord og gressblad. Dette vil over tid skape anaerobe tilstander som vil føre til generelt svake gressplanter.