Veldedighetsturnering

Veldedighetsturneringen går til inntekt for Aktiv mot kreft.

Aktiv mot kreft er en privat stiftelse etablert av Grete Waitz og Helle Aanesen. Stiftelsen jobber for at persontilpasset trening skal blir inkludert i standard kreftbehandling fra diagnosetidspunktet. Aktiv mot kreft etablerer Pusterom på norske kreftsykehus. Pusterommet er et treningssenter hvor kreftpasienter kan trene før, under og etter kreftbehandling. Aktiv mot kreft utdanner også AKTIV instruktører i samarbeid med Norges idrettshøgskole og Oslo universitetssykehus, samt støtter forskning på effekten av fysisk aktivitet for kreftpasienter både i Norge og internasjonalt. Fra 2007 – 2022 har stiftelsen bidratt med mer enn 250 millioner til sine formål.

Mer informasjon kommer når den foreligger.