Sommerpriser på greenfee

Fra og med 1. juli til og med 4. august senker klubben prisene på greenfee, utvider spilletidene, øker hcp kravet til 36 og alle kan booke starttid inntil 12 dager før spill. Velkommen!

Greenfeetider:

Hverdager: kl. 08.00-21.00 (hele dagen)
Lørdag og søndag: før kl. 09.00 og etter kl. 12.00
Ferdighetskrav: HCP 36 for både damer og herrer

Greenfeepriser FØR kl. 15.00 18 hull 9 hull (kun mandag og fredag)
Greenfeespiller over 19 år kr 1450,- kr 800,-
Greenfeespiller t.o.m. 19 år
kr 650,- kr 350,-
Medlems gjest (gjest over 19 år) kr 1100,- kr 550,-
Medlems gjest (gjest t.o.m. 19 år) kr 550,- kr 300,-
Passive medlemmer over 19 år kr 1250,- kr 450,-
Passive medlemmer t.o.m. 19 år kr 550,- kr 350,-

Greenfeepriser ETTER kl. 15.00 18 hull 9 hull (kun mandag og fredag)
Greenfeespiller over 19 år kr 1000,- kr 550,-
Greenfeespiller t.o.m. 19 år
kr 650,- kr 350,-
Medlems gjest (gjest over 19 år) kr 800,- kr 500,-
Medlems gjest (gjest t.o.m. 19 år) kr 500,- kr 300,-
Passive medlemmer over 19 år kr 700,- kr 400,-
Passive medlemmer t.o.m. 19 år kr 500,- kr 300,-

9-hulls booking mandag og fredag

På mandager og fredager er det mulig med 9-hulls booking og man kan velge å spille front-nine og/eller back-nine. Velg fasilitet "Oslo GK - Oslo GK 1-9" og/eller "Oslo GK - Oslo GK 10-18". Ved spill på 18 hull må man booke begge baner. Pass på at du legger inn nok tid til å spille de første 9 hullene før du skal slå ut på de siste 9 hullene. Spillere som kommer for sent til utslag på sine siste 9 hull, har ikke krav på å spille de siste 9 hullene.

Starttidsbestilling 12 dager før spill

Greenfeespillere kan som aktive medlemmer booke inntil 12 dager før spill fra kl. 07.36. Husk å ha klubb- og medlemsnummer, navn og hcp klart på alle spillere. Booking gjøres i GolfBox eller hos starter: tlf. +4722510565, åpningstid kl. 07.30-21.00.

Avbestilling av starttid

Avbestilling skal skje innen kl. 20.00 dagen før spill, i GolfBox eller til starter. Dette gjelder uansett hvilket klokkeslett som er booket påfølgende dag.
Starter nås på tlf. +4722510565.

Oppmøte og betaling

Betaling for greenfeespiller og medlems gjest gjøres i Pro Shop før start. Personer som ikke kan vise gyldig greenfeekvittering på banen vil bli bortvist og straffegebyr vil bli ilagt. Dersom start foretas før Pro Shop åpner (kl. 08.00 i golfsesongen) skal greenfee betales via Vipps før spill (kode er satt opp utenfor Pro Shop).

Alle må melde sin ankomst til starter senest ti minutter før starttiden.