Offisiell markering

Klubbens 100-årsdag skal markeres og det er lagt opp til to arrangementer.

Markering med det offisielle Norge

Kl. 13.00 inviteres det offisielle Norge med Idrettspresident, Golfpresident, politikere fra rådhuset og bydelen, økonomiske bidragsytere, nabo- og vennskapsklubber og andre vi ønsker å invitere. Det blir mingling, lett servering, sikkert noen taler. Det hele avsluttes med golfspill for de som ønsker det.

Markering med klubbens medlemmer

Kl. 18.00 Inviteres alle medlemmer til å markere stiftelsesdagen. Det blir mingling, mimring og lett servering.
Klikk for påmelding