Mobil scoreinntasting

Mobil scoreinntasting er enkelt. I forkant av turneringen, ved offentliggjøring av startlisten, får hver enkelt deltager tilsendt en e-post med en personlig kode og link til scoreinntasting. E-posten kommer fra GolfBox.

Dersom deltager ikke har e-post på mobiltelefonen kan spiller gå inn på s.golfbox.dk via en nettleser på sin smarttelefon og tast inn koden. Da åpnes en inntastingsside hvor spiller kan taste inn score.

Deltagere som kan lese sin e-post på sin telefon, kan klikke på linken i e-posten som man har fått med sin starttid - så er man i gang.

En spiller i en flight kan taste inn score for hver enkelt spiller i samme gruppe. Det samme kan de øvrige spillerne i flighten.

Klikk her så får du en mer utfyllende veiledning.