Instruks for golfbil på banen

Du som har fått tillatelse til å kjøre bil på golfbanen må hjelpe oss å ta vare på både bil og bane. Følgende regler skal overholdes ved bilkjøring:

  • Kjør alltid på fairway med unntak av området fra tee til fairway og fra den hvite linjen foran green og til neste tee. Hvis linjen i fairway er usynlig: kjør aldri nærmere enn ti meter fra forkant green.
  • Bilen skal aldri være nærmere green enn fem meter fra greenkant.
  • Kjør på grusveiene der det er mulig.

Like etter at golfrunden er ferdig skal bilen parkeres langs asfaltkanten ved siden av flaggstengene på nedre plan.

Forlat bilen i den tilstand du ønsker å finne den. Rydd ut og ta med søppel og flasker til nærmeste søppelkasse før du leverer nøkkelen tilbake til Pro Shop.

Overholdes ikke disse reglene forbeholder klubben seg retten til å nekte vedkommende bilutleie i en periode.

Ved mye nedbør vil roughen i områdene rundt greener og teesteder være svært bløte og bilene setter seg lett fast. Klubben vil derfor stoppe bilkjøring i perioder selv om banen ellers er åpen for spill.