Abonnement og verdikort i Golfland

Abonnement med fast spilletid og beste pris

Med abonnement får du fast(e) ukentlige spilletid(er) til laveste pris for til deg og de du ønsker å spille sammen med (maks 4 spillere per simulator).

Du kan tegne abonnement for:

  • "Hele vintersesongen", 27 uker
  • "Etter nyttår", 17 uker

Følgende grunnpriser gjelder ved abonnement:

  • kr 330,- per time for normal screen
  • kr 380,- per time for wide screen

Et priseksempel:

Abonnement på én time i uken i 27 uker ("Hele vintersesongen") på en normal screen blir prisen (27 uker x 330 kr x 1 time), kr 8910,-.

Verdikort på simulatorspill

Ved kjøp av verdikort får du rabatt på spill i simulatorsenteret. Du kan velge mellom følgende verdikort:

  • kr 2000,- (verdi kr 2200,-)
  • kr 3700,- (verdi kr 4200,-)
  • kr 7300,- (verdi kr 8700,-)

Verdikortene varer til og med 30. april 2024.

Bestill abonnement og verdikort

Abonnement og verdikort bestilles ved å sende en forespørsel til Christian Aronsen, golfland@oslogk.no

Ved bestilling av abonnement husk å oppgi om det gjelder "Hele vintersesong" eller "Etter nyttår", ønsket fast spilletid og normal- eller widescreen.