Knøttegolf, oppstart 24. mai

Knøttegolf er et introduksjonskurs for barn i alderen 0-6 år. Her blir det hovedfokus på lek og moro sammen med andre barn og voksne.

Vi møtes på fredager kl. 15.30 - 16.30 og skal øve og prøve ulike ting i golfen. Kurset preges av lek og det skal være på barnas premisser. På grunn av barnas alder må alle ha med seg en voksen i løpet av økten. både på grunn av sikkerhet, men også fordi dette skal være noe barna synes er gøy å gjøre sammen med en voksen.

Vi starter opp allerede i neste uke, fredag 24. mai. Kurset går over 5 uker. Pris kr 1500,-.

Det må være min 4 deltagere for at kurset skal gjennomføres.

Klikk her for påmelding