Forholdene på greenene

Høyt aktivitetsnivå på banen har sin pris. Arbeidet med å bedre hastighet og jevnhet på greenene er godt i gang.

I dag ligger greenhastigheten (stimpen) på 8,5 fot etter tromling. Det er vesentlig lavere enn hva vi hadde under NM (10 til 10,6 fot).

Forklaringen på dette er følgende:

Etter juni måned med ekstremt høyt aktivitetsnivå (100-års jubileumsuke etterfulgt av NM) og påfølgende slitasje har vi tilført mer næring for å få gressplantene mer i balanse rent næringsmessig. Dette gjør vi for å møte resten av sesongen med forhåpentligvis sunnere greener som tåler mer slitasje.

Klok av skade og erfaring fra i fjor har vi nå valgt å trekke litt i håndbrekket for å forebygge ytterligere skader. Slitasjeskadene vi fikk etter fjorårets sesong har gitt oss en invasjon av det ettårige gresset tunrapp (poa annua) som dere sikkert har registrert som en litt lysegrønn gressplante i en ellers mørkere krypkveins plantebestand. Tunrappen frør seg selv flere ganger i vekstsesongen. Vi er i en slik periodene nå. Det skaper litt ujevne putteflater og noe tregere greener. Dette spesielt når man ikke tromler daglig som under NM.

Vi kan ikke tromle greenene daglig uten konsekvenser. Slitasjen og komprimeringen blir for stor og plantehelsen blir fort påvirket i negativ retning. Vi er i en prosess nå hvor vi ønsker å fjerne frøhodene til tunrappen slik at det gresset ikke blir den dominerende gressarten på våre greener. Dette gjør vi gjennom frekvent børstning og grooming (tynne vertikale kniver som roterer og fjerner frøhodene). Dette er en jobb som er krevende og som må utføres frekvent for å oppnå resultater. Det vil si flere ganger i uken i en periode fremover. Gresset må være i god tilvekst i perioden vi utfører dette arbeidet, hvis ikke så blir følgeskadene for store. Dersom vi ikke klarer å bremse tunrappinvasjonen gjennom det forebyggende arbeidet, vil gresset byttes før den stipulerte 10-års rulleringsplanen vi har utarbeidet og avsatt ressurser til.

Klubben håper med dette at alle har en viss forståelse av situasjonen og de tiltak som er iverksatt.