Banestatus for mars

Forberedelser gjøres til sesongstart inkl. kontroller av greenene og planlegging av ulike prosjekter. Vi gleder oss til golfsesong 2024!

Vinteren går mot slutten, og selv om mye ser kjent ut fra fjoråret, er det noen positive endringer når det gjelder isens tykkelse og hvor lenge de store områdene på banen har vært dekket av is. Dette har stor betydning for hvordan vi kan forvente at vinteren vil avsluttes. Etter en stabil start på året har været vært mer variert de siste ukene, med mer snø enn tidligere. Dette har ført til mindre is på de store områdene sammenlignet med fjoråret. En positiv endring er at gresset har ligget under isen i kortere tid, noe som kan føre til bedre kvalitet på fairwayene og greenområdene når banen åpnes for spill.

Vi følger nøye med på tilstanden til greenene under plast og isolasjonsduker, og foretar ukentlige kontroller av treningsgreenen «Stephens Corner» for å sikre god forvaltning frem mot sesongstart. Det er foreløpig stabilt, tørt og kaldt under dukene. Vi har ennå ikke fjernet snø fra greenene, men dette vil vurderes nærmere mot påske. Snø er fjernet rundt slukene og lavpunktene på banen for å optimalisere fjerning av overflatevann.

Treningsgreen på Stevens Corner 1. mars.

Forberedelser til sesongen

Forberedelser til sesongen har vært i fokus i vinterperioden. Vi har ikke bare tatt oss av administrative oppgaver som planlegging og personalarbeid, men også sørget for å klargjøre maskiner, utstyr og optimalisere logistikken på materiell og utstyr i driftsbygget og på banen. Vi har også bidratt til klubbens utvikling og arbeidet med resertifisering av klubbens miljø portal (GEO).

Igangsatte prosjekter på banen sist høst nærmer seg ferdigstillelse, med noe finisharbeid gjenstående. Planlegging av logistikken for gressleveranser, asfaltering og justering av kantstein på hull 11 og 18 er underveis. Vi ser også frem til å anlegge et pent blomsterbed omkranset av kantstein foran WC-bygget på knutepunktet på hull 7. Driving rangen vil oppgraderes med nye matteutslag under nytt tak på nivå 0, noe som vil gi muligheten til å trene under mer beskyttede forhold.

Status personal

Vi fortsetter å jobbe med å sette sammen teamet for den kommende sesongen, med noen nye ansikter blant de sesongansatte. Vi ser frem til å bli bedre kjent med dem og introdusere dem til vår prestasjonskultur.

Vinteren har også blitt brukt til videre opplæring og oppdatering av kunnskap gjennom deltakelse på ulike fagseminarer og kurs. Vårt mål er å være ledende i utviklingen av kunnskap og levere gode golfopplevelser for våre medlemmer og gjester.

I ukene fremover vil vi prøve å dele bilder og korte bildetekster av arbeidene vi utfører, for å gi dere mer innsikt i prosessene rundt banedriften. Dette vil være et fellesskapsprosjekt, ledet av Johan Nihlas, som vil være et supplement til de periodiske banestatusinnleggene.

Tiden går fort mot påske, og det er ikke lenge før vi møtes igjen for sesongstart. Inntil da ønsker vi dere en fortsatt fin avslutning på vintersesongen.

Hilsen John Riiber