Årskontingent 2024

Årskontingenten, basert på styrets forslag til årsmøtet, skal etter planen sendes ut i løp av neste uke til klubbens medlemmer.

Formelt er det årsmøtet som skal avholdes torsdag 21. mars (innkalling kommer) som vedtar kontingentsatsene. Klubben har derfor forståelse for at noen vil vente med betaling til dette er gjort. Forfallsdatoen settes derfor til primo april. Klubben håper likevel at mange betaler fakturaen tidlig slik at vi unngår kassakreditten.

Klikk for å lese styrets forslag til årets kontingentsatser