Slider

Bookingregel for medlemmer 75+

I 2020 og 2021 erfarte klubben at starttidene ble fylt opp i løpet av svært kort tid. Dette var problematisk for mange, men kanskje aller mest for den eldste generasjonen som ga klart uttrykk for det. Klubben vil derfor også i 2022 fortsette tiltaket hvor starttidene på mandager fra kl. 10.00-10.45 holdes av til medlemmer i alderen 75+.

Disse starttidene kan kun reserveres via telefon til Christian Aronsen i administrasjonen, og må senest reserveres 6 dager før spill kl. 12.00, altså senest tirsdag kl. 12.00 uken før spill.

Tider som ikke er bestilt innen nevnte tidspunkt, frigis slik at andre medlemmer kan få muligheten til å reservere de ubenyttede plassene. Dette vil også være en booking som teller under bookingrestriksjonen.

Christian tlf. 938 44 985

 

 

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: 
Hverdager 08-17
Golfland:
Alle dager 09-18
Pro Shop:
Alle dager 09-18
Spiseriet:
Mandag stengt
Tirsd.-fred. 11-20
Lørd./sønd.11-20
Driving range
Åpen alle dager 09-21


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189

Hverdager 08.00-17.00
Alle dager 09.00-18.00

Tirsdag-fredag 11.00-20.00
Lørdag-søndag 11.00-20.00

.

Alle dager 09.00-21.00
Alle dager 09.00-1800

Administrasjon:
Pro Shop:

Spiseriet:
 
 
Driving range:
Golfland:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider