Slider
  • Hjem
  • Klubben
  • OGK Herrer
  • Justeringer av Herredagen, Order of Merit og Anker Cup i 2022

Justeringer av Herredagen, Order of Merit og Anker Cup i 2022

I fjor var det 164 unike spillere som deltok på herredagen. Som forberedelse til årets sesong har vi analysert fjorårets data i golfboks og samlet opp innspill gjennom sesongen.

Under kan dere lese mer om våre justeringer.

Innføring av ¾ hcp på herredagen

Dataene fra fjorårets sesong viser at gjennomsnittlig vinnerscore på herredagen var 66 slag. Laveste vinnerscore var på 61 slag. Ser vi på spillerfeltet som helhet er handicapsnittet på herredagen 8,3 og 70 % av spillerne har under 10 i hcp. Herrekomiteen ønsker å stimulere flest mulig av klubbens herrer til å opprettholde motivasjonen til å kjempe om Herrepokalen, Anker Cup, dagens runder m.m. Vi velger derfor for kommende sesong å innføre ¾ hcp på herredagen. Dette gjør vi for å sikre at de ukentlige vinnerscorene ikke blir så lave at det blir umulig for flertallet av spillerne å kjempe om pallplassene, og for å bevare spenningen helt inn mot cut-grensen til laguttaket for Anker Cup og sluttspillet om Herrepokalen. Herrekomiteen gjør dette for å hensynta flertallet på herredagen og vi ønsker å teste dette innenfor årets sesong og evaluere igjen neste år.

Ny poengskala på Order of Merit

Årets poengskala gir poenguttelling til topp 30 mot fjorårets topp 15. Det blir altså flere poeng å spille om og forhåpentligvis vil «gode runder» utenfor topp 15 nå føles mer rettferdig premiert. Vi retter også opp en liten «bug» i fjorårets skala, slik at de øverste poengplassene nå ikke blir like eksponentielle som tidligere. Dette håper vi vil bidra ytterligere til å holde spenningsnivået oppe gjennom hele sesongen.

 Poengskala

Kvalifisering til Anker Cup

Vi synes det er stas at noen av klubbens beste bruttogolfere prioriterer å spille herredag. Dataene fra fjoråret viser i tillegg at 29 % av startfeltet på herredagen har lavere enn 5 i hcp. Vi øker derfor antall bruttoplasser til Anker Cup fra 2 til 3 plasser for sikre at laguttaket er representativt med helheten av spillerfeltet på herredagen.

Felles resultatliste (OOM) for Herrepokalen og Anker Cup

I fjor hadde vi 2 resultatlister for hhv. Anker Cup (5 tellende runder) og Herrepokalen (6 tellende runder) pga. forsinket turneringsoppstart. Gitt normal oppstart kommer vi i år til å ha 1 resultatliste og vi innfører 5 tellende runder for å sikre at flest mulig herrer har mulighet til å gjennomføre. Medianen for antall spilte herredager i fjor pr unike herre var 4 runder, så vi håper så mange som mulig klarer å gjennomføre 5 runder.

Runde 1 og 2 av herredagen spilles uten startliste

Klubben har vedtatt at de 2 første ukene av sesongen skal være fri for turneringsblokkeringer i golfboks. Runde 1 og 2 av herredagen blir gjennomført, men det blir ingen startliste eller forhåndsreserverte starttider.
For å delta på herredagen runde 1 og 2 må du gjøre følgende:

  1. Book spilletid i golfboks til gjeldende herredag for deg og dine(e) spillepartner(e). Tidligst 5 dager i forveien.
  2. Påmelding til herredag åpner 3 dager før herredagen. Meld deg på gjeldene herredag og betal turneringsavgiften innen påmeldingsfristen.
  3. Før score elektronisk for deg og din(e) spillepartner(e)

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: 
Hverdager 08-17
Golfland:
Hverdager 09-22
Lørd./sønd. 10-20
Pro Shop:
Hverdager 10-16
Lørd. 10-14
Sønd. stengt
Spiseriet:
Mandag: stengt
Tirsd.-torsd. 11-20
Fred. kl. 11-17
Lørd./sønd.12-17


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189

Hverdager: 08.00-17.00
Hverdager: 10.00-16.00
Lørdag: 10.00-14.00
Søndag stengt

Mandag: stengt
Tirsdag-torsdag: 11.00-20.00
Fred.: 11.00-17.00
Lørdag-søndag: 12.00-17.00

Stengt
Hverdager 09.00-22.00
Lørdag/søndag 10.00-20.00

Administrasjon:
Pro Shop:
 
 
Spiseriet:
 
 
 
Driving range:
Golfland:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider