Slider

Klubbhusets fremtid høyt på agendaen!

- Vi skynder oss langsomt, sier leder av Klubbhuskomiteen. Nytt medlemsmøte vil senest avholdes 1. november.

Klubbhuskomiteen har i løpet av første halvår fått mange gode innspill fra medlemmene og har valgt å bruke noe mer tid enn først planlagt på vurdering rehabilitering av dagens klubbhus eller bygging av nytt. Nytt medlemsmøte om saken vil bli avholdt senest 1. november 2017.  

Komiteleder Lars Olaf Sterud forteller at medlemmer daglig spør om status for klubbhusarbeidet.
- Vi skynder oss langsomt, sier Lars Olaf. - Det er stort engasjement om temaet blant klubbens medlemmer, og beslutningsprosessen må ta den tiden vi trenger. I mellomtiden kan vi glede oss over at klubbhuset fungerer greit og at banen også i år er best i Norge.

Her er en kort status for de ulike elementene i klubbhusprosessen: 

  • Rehabilitering av eksisterende klubbhus: Kostnadsoverslagene fra OPAK er gjennomgått på nytt. Vedlikehold og reparasjoner de neste 20 år vil koste 20-30 millioner kroner. Det undersøkes om de største kostnadspostene kan reduseres og/eller utsettes.
  • Nybygg. Tegninger og romplaner er revidert basert på beste praksis fra andre klubber, innspill fra medlemmer i prosessen, og styrets vurdering av klubbens behov fremover. Et nybygg vil gi større arealer til idrettsaktiviteter, nye arealer for innegolf samt helårstrening.
  • Offentlig støtte. Støtten fra stat/kommune til eventuelt nybygg kan være betydelig, men beslutning kan først tas etter søknad. Klubbhuskomiteen er på saken.
  • Finansiering. Ulike løsninger for finansiering av både rehabilitering og nybygg er gjennomgått. Maksimal årlig merkostnad for medlemmene blir max kr 1.300. Medlemsbidrag i form av finansieringsstøtte og/eller lån blir viktig uansett hvilken løsning vi velger.

Oppdatert informasjon om prosessen vil fortløpende bli lagt ut på klubbens hjemmesider. Medlemmer inviteres også til å komme med innspill til klubbhuskomiteen.

I mellomtiden: God golf og god sommer!

ovenfravest
frasorkedalsveien
Bilde12
Bilde19
Bilde11
Bilde8
Bilde6
Bilde4

 

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: 
Hverdager 08-17
Golfland:
Alle dager 08-19
Pro Shop:
Alle dager 08-19
Spiseriet:
Alle dager 09-21.30
Driving range
Åpen alle dager 08-21


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189

Hverdager 08.00-17.00
Alle dager 08.00-19.00

Alle dager 09.00-21.30

Alle dager 08.00-21.00
Alle dager 08.00-19.00

Administrasjon:
Pro Shop:

Spiseriet:
Driving range:
Golfland:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider