Slider

Senior Matchplay 2021

Bli med på Senior Matchplay! Det er satt opp en påmeldingliste på seniortavla i klubbhuset like ved administrasjonen. Frist onsdag 16. juni.

Startkontingent på kr 75,- betales i Pro Shop før første runde. Det betales kun startkontingent én gang uavhengig av hvor langt man kommer videre i turneringen. Det spilles om vandrepokaler i to klasser satt opp av Torgrim Rolfsen.

Turneringsbestemmelser:

Det spilles i to klasser, begge med utslag 54:

  • KLASSE 1: HCP 0 – 17,9
  • KLASSE 2: HCP 18,0 – 36,0

Det spilles med 100% handicap, slik det vil være vanlig i matchplay med det nye hcp-systemet.

Forskjellen i mottatte slag bestemmer hvor mange slag den spiller med høyere hcp skal motta, disse slagene mottar han på hull med index 1 og oppover.

Førstnevnte spiller (A) i hver match tar kontakt med motspiller (B) for å avtale tid for matchen – INNEN SPILLEFRISTEN, oppført på tablå på Seniortavlen. Dersom B ikke hører noe fra A innen denne fristen, går B videre til neste runde. (Men B kan jo også ta kontakt med A i tide). Deltakerne bestemmer seg imellom tidspunkt for matchen innen fristen for runden.

Ved likt resultat etter 18 hull fortsetter matchen på hull 1 og utover inntil en spiller vinner et hull. Taperen fører opp navnet til vinneren og resultatet på tablået.

Påmelding og betaling

Påmelding på egen liste på Seniortavlen, som befinner seg i gangen innenfor døren til administrasjonen. 
Når påmeldingsfristen er utgått settes matchtablået opp på seniortavlen. Kopi av tablå foreligger også i Pro Shop og betaling av startkontingent vil bli krysset av her.
Manglende betaling av startkontingent innen utslag første runde kan bety diskvalifikasjon.

Senior Matchplay blir IKKE håndtert via Golfbox

Turneringsinfo herrer

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: 
Hverdager 08-17
Golfland:
Hverdager 09-22
Lørd./sønd. 10-20
Pro Shop:
Hverdager 10-16
Lørd. 10-14
Sønd. stengt
Spiseriet:
Mandag stengt
Tirsd.-fred. 11-17
Lørd./sønd.12-17


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189

Hverdager: 08.00-17.00
Hverdager: 10.00-16.00
Lørdag: 10.00-14.00
Søndag stengt

Mandag: stengt
Tirsdag-fredag: 11.00-17.00
Lørdag-søndag: 12.00-17.00

Stengt
Hverdager 09.00-22.00
Lørdag/søndag 10.00-20.00

Administrasjon:
Pro Shop:
 
 
Spiseriet:
 
 
Driving range:
Golfland:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider