Slider

Program 2021

Bildet er fra årets siste seniorrunde i 2020.

En ny og spennende golfsesong står for tur. Her kan du lese mer om Seniorkomiteens program og planer i tiden fremover.

 Velkommen til en ny – og forhåpentligvis bedre sesong

Forhåpentligvis bedre fordi vi nå kanskje skal få gleden av å få bedre kontroll med den pandemien som har satt så mye aktivitet på vent – senest ved å sette totalt stopp for all innendørsaktivitet i det flotte klubbhuset, både simulatorspill og normalt sosialt samvær. Vi kommer med stor sikkerhet til å måtte gjøre noen tilpasninger i måten vi spiller på eller opptrer på allerede fra start av sesongen også i år – det har vi god trening i fra 2020-sesongen, og vi skal nok klare det også i 2021. Ingen vet i dag hvor langt ut i sesongen dette viruset kommer til å føre til større eller mindre restriksjoner. Dette må vi bare ta som det kommer. Foreløpig har vi lagt opp til å starte sesongen med første Senior Herre-dag onsdag 19. mai. Dette kan bli endret på kort varsel, avhengig av hvilke restriksjoner som måtte bli bestemt. Nærmere sesongstart vil vi informere om de eventuelle "Corona-retningslinjer" som vil gjelde.

Turneringsoppsettet og turneringsbestemmelsene er stort sett uendret fra 2020.

Seniorrundene på onsdager

Antall onsdagsrunder avhenger av baneåpning, som nå antas å bli i første halvdel av mai, men vi håper nå på 20 onsdagsturneringer fra 19/5. Det er foreløpig planlagt 2 shotgun med start kl. 09.00 1/9 og 29/9, men vi antar at det vil bli Shotgunstart 1-2 onsdager til. Dette vil bli bekjentgjort i god tid. Etter siste shotgun-turnering den 29/9 vil det tradisjonen tro bli avholdt Årsmøte, Magnumputten samt årsmiddag med premiering.

Påmelding, starttider, utslag, no-show og klasseinndeling

Påmelding vil i år være senest innen torsdag kl. 12.00 for deltagelse påfølgende onsdag. Dette er på grunn av sterkt press på spilletider i klubben. Deltageravgiften for 2021 holdes å kr 75 som i fjor. All påmelding skjer i Golfbox. De som evt trenger hjelp til dette kan få hjelp i resepsjonen eller startboden.

Reserverte starttider er onsdager fra kl. 08.12 – 10.54.  Vi har de senere år hatt gledelig mange som vil spille, hvilket enkelte dager har resultert i at ikke alle påmeldte har fått plass i feltet. Klubben vil søke å organisere dette slik at alle påmeldte får spille, uten at dette kan garanteres.

Utslag vil generelt være fra 54, men det står imidlertid at spillerne fritt til å velge alternativt 58 – subsidiært 49. Det er tenkt å gjennomføre én runde fra utslag 41. Datoen for dette er ikke fastsatt ennå. Runden vil telle med i Order of Merit, men ikke Eclectic konkurransen.

OBS! Startkontingent skal betales ved «no-show» dersom ikke forfall er innmeldt til Pro Shop eller Turneringskoordinator (Christian Aronsen) før trekningen er foretatt – dvs. tirsdag kl. 09.00.

Klasseinndeling:

  • Klasse A: 50-69 år
  • Klasse B: 70-79 år
  • Klasse C: 80-99 år

Det er spillerens alder pr 31. desember som avgjør hvilken klasse vedkommende spiller i.

Alle resultatene i Seniorpokalen vil fremkomme på GolfBox fortløpende hver onsdag ettermiddag i tillegg til Order of Merit og Eclectic oppstilling.

Ukentlig premiering

For å støtte Pro Shop vil premieringen i stor grad som de seneste år bestå av gavekort som kan benyttes i shop’en. Hver onsdag vil de tre beste i hver klasse bli premiert med gavekort pålydende
kr 300/200/100. Gavekortene hentes/benyttes i Pro Shop etter ferdigspilt runde. Onsdagens vinnere av closest to the pin på hull 11 og 16 vil bli belønnet med et gavekort pålydende kr 100 som også kan hentes i Pro Shop. Ved shotgun-start vil vinnerne av closest to the pin på alle par tre hull premieres med et gavekort pålydende kr 100. I tillegg vil det bli satt opp en «birdie pot» på kr 2000 som fordeles på de dyktige/heldige spillerne som får birdie på par tre hull.

Premiering for Order of Merit, Eclectic brutto og netto, Match Play og Upper Ten vil bli som ved tidligere år – i form av pokal/glass/vin osv.

Match Play

Match Play blir arrangert i to klasser: under og over handicap 18.0.
Påmelding innen 9. juni på Senior Herrers tavle i klubbhuset. Startkontingent på kr 75 innbetales i Pro Shop før første runde. Det betales kun startkontingent én gang uavhengig av hvor langt man kommer videre i turneringen.

Upper Ten – 13. september

Upper Ten konkurransen avholdes mandag 13. september. Denne spilles over 9 hull med påfølgende puttekonkurranse for 70+ golfere.

Old Boys Championship – 17. og 18. juli

Old Boys Championship arrangeres lørdag 17. juli samt søndag 18. juli med middag lørdag og ellers tradisjonelt opplegg. Vi anbefaler alle å bli med på dette flotte arrangementet som også er åpent for spillere fra andre klubber.

Seniorkomiteen 2021

Klikk for Seniorkomiteen 2021.

Turneringsprogram 2021

Klikk her for Turneringsoversikten.

 

Hilsen Seniorkomiteen

Turneringsinfo herrer

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: 
Hverdager 08-17
Golfland:
Alle dager 08-19
Pro Shop:
Alle dager 08-19
Spiseriet:
Alle dager 09-21.30
Driving range
Åpen alle dager 08-21


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189

Hverdager 08.00-17.00
Alle dager 08.00-19.00

Alle dager 09.00-21.30

Alle dager 08.00-21.00
Alle dager 08.00-19.00

Administrasjon:
Pro Shop:

Spiseriet:
Driving range:
Golfland:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider