Slider

Pause til over nyttår

Seniorkomiteen har besluttet at organisert Seniordag i Golfland avlyses frem til over nyttår og ønsker alle en riktig god advents- og juletid.

Seniorkomiteen har besluttet å ta Covid 19-pause til over nyttår. Skulle det bli åpning av Golfland før, er det selvsagt fritt frem for alle å benytte seg av muligheten, men altså ikke i Seniorkomiteens regi.

Vi vil holde oss à jour med situasjonen – i dialog med administrasjonen – og vi legger opp til at neste Simulatordag for Senior Herrer vil skje med minimum en ukes varsel/påmeldingstid. Følg med på her på hjemmesiden og i GolfBox – hvor neste Seniordag vil bli lagt ut så snart det er forsvarlig i forhold til Covid 19.

Vi kan da håpe på i beste fall å sette i gang onsdag 6. januar eller 13. januar.

Vinterputten 14. januar

Vinterputten er bestemt avholdt torsdag 14. januar kl. 11.00. Dette med forbehold om at det blir mulig i forhold til Covid 19-situasjonen. Vi kommer nærmere tilbake om dette over nyttår.

Frem til da – hold avstand, ikke gå på jobb hvis du er syk, bruk munnbind i trengsel, følg anvisningene fra FHI og Helsedirektoratet – og hold dere friske!

Med ønske om en riktig god advents- og juletid til dere alle,
Seniorkomiteen

Turneringsinfo herrer

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: 
Hverdager 08-17
Golfland:
Hverdager 09-22
Lørd./sønd. 10-20
Pro Shop:
Hverdager 10-16
Lørd. 10-14
Sønd. stengt
Spiseriet:
Mandag stengt
Tirsd.-fred. 11-17
Lørd./sønd.12-17


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189

Hverdager: 08.00-17.00
Hverdager: 10.00-16.00
Lørdag: 10.00-14.00
Søndag stengt

Mandag: stengt
Tirsdag-fredag: 11.00-17.00
Lørdag-søndag: 12.00-17.00

Stengt
Hverdager 09.00-22.00
Lørdag/søndag 10.00-20.00

Administrasjon:
Pro Shop:
 
 
Spiseriet:
 
 
Driving range:
Golfland:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider