Slider

Årets turneringsprogram

Senior Herrers program for sesong 2018 er klart og verdt å lese. Noen justeringer er gjort sammenliknet med fjoråret. Onsdagsrundens deltageravgift er økt til kr 60,-

I skrivende stund er det usikkert når banen åpner men realistisk vurdert blir dette ikke før tidligst i annen halvdel av mai/primo juni. Det henvises i denne sammenheng til informasjon fra klubben om banens beskaffenhet.
Således kan man heller ikke bekrefte hvor mange onsdagsrunder vi vil få inn ila sesongen, men håper på minimum 14-15 onsdagsturneringer, hvorav det vil være tre shotgun starter – hhv 20/6, 29/8 og 26/9. Etter siste shotgunturnering den 26/9 vil det bli avholdt Årsmøte, Magnum putten samt årsmiddag med premiering osv. Med andre ord Årsmøtedato er satt til onsdag 26. september.

Som kjent vil klubbhuset bli stengt før denne dato, men restauranten/klubben bekrefter at det vil la seg gjøre å arrangere Årsmøte med påfølgende middag i treningslokalene denne dagen.

Starttider
Våre reserverte starttider er som ifjor fra 08.12 – 10.36. Vi hadde gledelig mange deltagere/runder blant seniorene i 2017 hvilket enkelte dager resulterte i at ikke alle påmeldte fikk plass i feltet. Klubben vil iår søke å organisere dette slik at alle påmeldte får spille. Imidlertid påminnes det om å melde seg på tidligst mulig – dog senest tirsdag kl 09.00. Da stenger påmeldingen for etterfølgende dag. Shot-gun tee-off vil være kl 09.30

Utslag vil, som tidligere år, generelt være fra 54, men det står imidlertid spillerene fritt til å velge alternativt 58 – subsidært 49. Som ifjor vil vi gjennomføre en runde fra utslag 49 for hele feltet. Erfaringen fra 2017 var positiv. Årets ”49 runde” avholdes onsdag 8. august. Runden vil telle med i Order of Merit men ikke Eclectic konkurransen.

Påmelding og turneringsavgift
Etter mange år med uendret startkontingent har Seniorkomiteen i tråd med hva Damekomiteen allerede har bestemt – besluttet at Påmeldingsavgiften for 2018 økes til kr 60,-. Økt startkontingent vil medvirke til utvidet og bedre premiering. Startkontingenten betales i Proshopen før start. Påmelding som vanlig fortrinnsvis via Golfbox – eller subsidiært ved navneliste på oppslagstavlen. Påmeldingsfrist begge steder tirsdag kl 09.00

Vedtektene stipulerer at startkontingent skal betales uansett ved ”no show” dersom ikke forfall er innmeldt til Proshopen/Turneringskoordinator (Marius) før trekningen er foretatt – dvs tirsdag kl 09.00. Vi ber om at medlemmene respekterer dette.

Klikk på linken nedenfor for å lese mer om Senior Herrers turneringsprogram for sesong 2018.

pdfKlikk for å lese årets turneringsprogram.

Turneringsinfo herrer

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: 
Hverdager 08-17
Golfland:
Hverdager 09-22
Lørd./sønd. 10-20
Pro Shop:
Hverdager 10-16
Lørd. 10-14
Sønd. stengt
Spiseriet:
Mandag: stengt
Tirsd.-torsd. 11-20
Fred. kl. 11-17
Lørd./sønd.12-17


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189

Hverdager: 08.00-17.00
Hverdager: 10.00-16.00
Lørdag: 10.00-14.00
Søndag stengt

Mandag: stengt
Tirsdag-torsdag: 11.00-20.00
Fred.: 11.00-17.00
Lørdag-søndag: 12.00-17.00

Stengt
Hverdager 09.00-22.00
Lørdag/søndag 10.00-20.00

Administrasjon:
Pro Shop:
 
 
Spiseriet:
 
 
 
Driving range:
Golfland:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider