Slider

Styrets forslag til årskontingent 2023

Årskontingenten sendes om kort tid til våre medlemmer med forfall i begynnelsen av april. Les styrets forslag til kontingentsatser gjeldende for 2023.

Som i 2022 sendes årskontingenten ut til alle medlemmer tidligere enn hva som har vært vanlig. Bakgrunnen for dette er at klubben ønsker å unngå kassakreditt med tilhørende merkostnader.

Formelt er det årsmøtet i 22. mars som vedtar kontingentsatsene. Klubben har forståelse for at noen vil vente med betaling til dette er gjort. Forfallsdatoen på kontingentfakturaen settes derfor til primo april. Klubben håper likevel at mange betaler fakturaen tidlig slik at vi unngår kassakreditten.

Følgende kontingentsatser foreslås for årsmøtet:

KategoriPris krInformasjon og krav
Aktiv Voksen16300For medlemmer fra og med 30 år og oppover.
Aktiv Ung Voksen7500Gjelder for medlemmer fra og med 22 år til og med 29 år.
Aktiv junior 4-9 år1000
Aktiv junior 10-15 år2100
Aktiv junior 16-21 år3200
TM13200Tidsbegrenset medlemskap som gjelder for barn/unge i treningsgruppe. Medlemskapet varer så lenge man deltar i en treningsgruppe.
TM22100Tidsbegrenset medlemskap som gjelder barn/unge i treningsgruppe. Medlemskapet varer så lenge man deltar i en treningsgruppe.
TM3500Tidsbegrenset medlemskap som gjelder barn i treningsgruppe. Medlemskapet varer så lenge man deltar i en treningsgruppe. Kontingenten er bakt inn i treningsavgiften.
Passiv Voksen5600For medlemmer fra og med 30 år og oppover. Må betale greenfee for spill på banen.
Passiv Ung Voksen1900Gjelder for medlemmer fra og med 22 år til og med 29 år. Må betale greenfee for spill på banen.
Passiv junior 4-9 år500Må betale greenfee for spill på banen.
Passiv junior 10-21 år1100Må betale greenfee for spill på banen.
Midl. medlem24000Kun ambassadører m/ektefelle. Ingen venteliste.
Støttemedlem500Kun for tidligere medlemmer som ønsker å melde seg ut av klubben men fortsatt ønsker tilgang til fasiliteter i klubbhuset og treningsområder på banen. Som støttemedlem er man å betrakte som utmeldt av klubben og har ingen spillerett på banen.
Æresmedlem      -Innvilges av styret.

 

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: 
Hverdager 08-17
Golfland:
Hverdager 09-22
Lørd./sønd. 10-20
Pro Shop:
Hverdager 10-16
Lørd. 10-14
Sønd. stengt
Spiseriet:
Mandag stengt
Tirsd.-fred. 11-17
Lørd./sønd.12-17


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189

Hverdager: 08.00-17.00
Hverdager: 10.00-16.00
Lørdag: 10.00-14.00
Søndag stengt

Mandag: stengt
Tirsdag-fredag: 11.00-17.00
Lørdag-søndag: 12.00-17.00

Stengt
Hverdager 09.00-22.00
Lørdag/søndag 10.00-20.00

Administrasjon:
Pro Shop:
 
 
Spiseriet:
 
 
Driving range:
Golfland:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider