Slider

Siste nytt fra Klubbhusprosjektet

Det siste halvåret har det blitt arbeidet med detaljer ifb med klubbhusprosjektet. Her kan du lese hvilke avklaringer som gjenstår før byggestart kan besluttes.

Prosjektgruppen for nytt klubbhus har det siste halvåret arbeidet med detaljering av planer, anbudsinnhenting, søknader om offentlige godkjennelser, finansiering og søknader om offentlige tilskudd. Her er status for de viktigste arbeidsprosessene:

  • Innleverte entreprenørtilbud er høyere enn kostnadsrammen som ble vedtatt av medlemmene i fjor høst. Gjennomgang av materialvalg og utførelse pågår i disse dager sammen med entreprenøren som ga det laveste pristilbudet for å se om det er grunnlag for kontraktsforhandlinger.
  • Bygging av nytt klubbhus krever godkjennelse for tiltak innenfor markagrensen og dispensasjoner etter plan og bygningsloven. De siste søknadene er nå til endelig behandling. Svar fra Oslo kommune forventes i løpet av juni.
  • Av et budsjettert offentlig tilskudd fra stat og kommune på 9 millioner kroner er det mottatt tilsagn om statlig støtte for 4,6 millioner kroner. Kommunal støtte vil først bli bestemt i september.

Kostnadsrammen som ble fremlagt og vedtatt på ekstraordinært årsmøte 27. november 2017 var utarbeidet og kvalitetssikret av entreprenør- og byggfaglig ekspertise. Et presset entreprenørmarked er den viktigste årsaken til at tilbudene innlevert i mai 2018 ligger på høyere kostnadsnivåer, noe som ble understreket av at to av entreprenørene som ble invitert til å levere anbud valgte å takke nei på grunn av manglende kapasitet.
- Hensikten med nytt klubbhus fremfor rehabilitering av det eksisterende bygget er både å kunne tilby bedre treningsmuligheter og et helårstilbud til medlemmene, og å sikre en bærekraftig økonomisk løsning. Prosjektet krever imidlertid sikkerhet for kostnadssiden og offentlig støtte. Styret og prosjektgruppen vil bruke den tiden som må til for å sikre at vi har full kontroll før en eventuell avtale kan inngås, sier styreleder Jens-Ove Hagen.

Styret mener også det er naturlig å se eventuelle kostnadsøkninger forbundet med nytt klubbhus i sammenheng med utgifter til ekstraordinære banetiltak som følge av skader etter årets snørike vinter.
- Vi vet at medlemmene er spente på når nytt klubbhus kan stå ferdig. Mye tyder på at rivning av dagens bygg og byggestart for det nye klubbhuset vil skje noe senere enn vi hadde håpet, men vi jobber så raskt vi kan og kommer tilbake så snart alle nødvendige avklaringer er foretatt, sier Jens-Ove.

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: 
Hverdager 08-17
Golfland:
Alle dager 08-19
Pro Shop:
Alle dager 08-19
Spiseriet:
Alle dager 09-21.30
Driving range
Åpen alle dager 08-21


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189

Hverdager 08.00-17.00
Alle dager 08.00-19.00

Alle dager 09.00-21.30

Alle dager 08.00-21.00
Alle dager 08.00-19.00

Administrasjon:
Pro Shop:

Spiseriet:
Driving range:
Golfland:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider