Slider

Provisorier i 2019

Det er en spennende golfsesong som nå er godt i gang. Med nytt klubbhus under oppføring er det en del provisoriske forhold som medlemmer, samarbeidspartnere, gjester og ansatte må forholde seg til.

Provisorisk klubbhus

Klubbhuset er erstattet av et flott klubbhus-telt. En glassvegg sørger for at utsikten mot Bogstadvannet blir ivaretatt. På kortsiden er det en flott terrasse. Her vil det bli enkel servering av mat og drikke. 

Klubbhustelte nyhet

Parkering

Kun en liten del av parkeringsplassen er til disposisjon for medlemmer og gjester. Plassproblemet er løst ved at klubben leier et område på Bogstad Camping. I skoleferien, fra mandag 24. juni til 19. august, kan også parkeringsplassen langs Bogstad skole - den som ligger mot driving rangen - benyttes. Vi fraråder alle å parkere i Ankerveien da det medfører bot.

For å gjøre transportetappen fra parkeringsområdene er det utarbeides en rundkjøring og bagdrop-sone ved klubben hvor golfutstyr kan lesses av før bilen parkeres.

Første uken i august bortfaller dette tilbudet om parkering på Bogstad Camping da hele campingplassen er forbeholdt tilreisende som skal delta på Norway Cup. 

For å lette adkomsten fra campingplassen over Sørkedalsveien er det laget en åpning/port i hjørnet av parkeringsplassen ved krysset like ved fotgjengerfeltet. Av sikkerhetshensyn oppfordrer klubben alle på det sterkeste til å benytte fotgjengerfeltet ved kryssing av Sørkedalsveien og deretter gå ned Ankerveien.

Ta kollektivtransport til Bogstad!
For å frigi p-plasser til de som virkelig trenger det oppfordrer vi alle som disponerer bur og tralleplass om å bruke offentlig transport til Bogstad dette unntaksåret.

Parkering ved Bogstad Camping:

Parkeringsveiledning med tegning


Parkering ved Bogstad Skole:

Parkering Bogstad skole med tekst

Pro Shop med turneringskontor oppå

Pro Shop har fått 2 sammensatte brakker på til sammen 33 kvm som er plassert i området ved vannposten etter hull 9. Oppå Pro Shop er det en kontorbrakke som benyttes som turneringskontor. 

IMG 3866 beskjært forminsket

Bur, tralleplass og garderobeskap

Klubben har søkt å finne løsninger til medlemmer som hadde bur i trallerommet i klubbhuset. I det øverste hjørnet på parkeringsplassen står det en kontainer (se bildet nedenfor) som har kapasitet til 72 bur. Det betyr dessverre at vi har 30 bur færre enn det var plass til i trallerommet. Den begrensede åpningstiden til kontaineren som er fra kl. 07.30-19.30 gjør at ønske om bur har bortfalt for noen.

Kontainer bur web

Alle som hadde tralleplass i klubbhuset får tilbud om plass i 2019. Like ved boligbygget er det satt opp to kontainere til dette formålet. Her vil det også være lagt opp strøm for batterilading. Åpningstiden i disse kontainerne er fra kl. 07.30-19.30.

Kontainer traller web

Kontorer for trenerne og ansatte i administrasjon

Ansatte i administrasjonen og idrettsavdelingen har kontorer i boligbygget som ligger like ved driving rangen.

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: 
Hverdager 08-17
Golfland:
Alle dager 08-19
Pro Shop:
Alle dager 08-19
Spiseriet:
Alle dager 09-21.30
Driving range
Åpen alle dager 08-21


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189

Hverdager 08.00-17.00
Alle dager 08.00-19.00

Alle dager 09.00-21.30

Alle dager 08.00-21.00
Alle dager 08.00-19.00

Administrasjon:
Pro Shop:

Spiseriet:
Driving range:
Golfland:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider