Slider

Medlemsundersøkelse, runde 3

Torsdag 29. september sendes årets tredje og siste runde av medlemsundersøkelsen ut til 1/3 del av medlemsmassen over 15 år. Klubben håper at mange setter av tid og gir sine svar.

Tidligere år har klubben sendt ut medlemsundersøkelsen til alle medlemmer medio september. I år sendes undersøkelsen ut i tre omganger. 1/3 av klubbens medlemmer mottar undersøkelsen ved hver utsendelse. Første runde ble sendt torsdag 16. juni og andre runde torsdag 4. august. På kommende torsdag vil 1/3 av medlemmene motta årets siste utsendelse.

Golfspilleren i Sentrum (GIS) er, som i de foregående årene, verktøyet klubben benytter. Undersøkelsen sendes ut per mail og avsender er "Player 1st". I emnefeltet står det "Oslo Golfklubb: Medlemsundersøkelse".

Klubben håper med dette at mange gir svar på sesongens 3. runde av medlemsundersøkelsen. Gi oss dine konstruktive tilbakemeldinger slik at fokus rettes mot områder som trenger klubbens oppmerksomhet 😉.

Alle som deltar blir med i trekningen av følgende premier som kan brukes i 2022 og 2023:
1. Gavekort i Spiseriet, verdi kr 500,-
2. Gavekort i Spiseriet, verdi kr 300,-
3. Gavekort i Pro Shop, verdi kr 300,-

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: 
Hverdager 08-17
Golfland:
Alle dager 08-19
Pro Shop:
Alle dager 08-19
Spiseriet:
Alle dager 09-21.30
Driving range
Åpen alle dager 08-21


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189

Hverdager 08.00-17.00
Alle dager 08.00-19.00

Alle dager 09.00-21.30

Alle dager 08.00-21.00
Alle dager 08.00-19.00

Administrasjon:
Pro Shop:

Spiseriet:
Driving range:
Golfland:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider