Slider

Klubbhuset minutt for minutt

Følg klubbhusprosessen

Anleggskamera er tatt ned og der vises derfor ikke bilder lenger.

 Milepæler (med forbehold om endringer)

  • Mandag 4. mars: Klubben gir fra seg nøklene og riving av huset starter de påfølgende dagene
  • 1. april: Oppstart gravarbeid i byggegrop
  • Mai: Fundamenteringsarbeider starter
  • Slutten av juni/beg. av juli: Konturene av veggene i underetasjen tar form og man vil kunne se husets nøyaktige beliggenhet på tomten
  • Januar: Vegger, tak, vinduer og dører er på plass og bygget vil være tett
  • Mars 2020: Klubben overtar bygget og prøvedrift starter
  • April 2020: Utomhusarealer inkl. asfaltering ferdigstilles

Tegninger av det nye klubbhuset

 Klikk på bildene for en større visning.

Parkeringsplassen-fra-lufta
Klubbhusetnyhet
Klubbhuset-fra-proshop
Klubbhuset-fra-Srkedalsveien
Klubbhuset-fra-lufta
Klubbhuset-fra-parkeringsplassen

2019 - et år med provisorier

Golfsesongen i år vil bestå av en del midlertidige forhold som medlemmer, samarbeidspartnere og gjester må forholde seg til. Klubben vil søke å gi alle et så godt tilbud som forholdene gjør mulig.
Klikk her for å lese mer om hvordan golfsesong 2019 vil være uten klubbhus. 

 

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: Hverdager kl. 09.00-17.00
Pro Shop: Alle dager kl. 08.00-19.00
Kafé: Alle dager kl. 09.00-22.00
Driving range: Alle dager kl. 09.00-21.00
Treningslokalet: Stengt


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189

Hverdager kl. 09.00-17.00
Alle dager kl. 08.00-19.00
Alle dager kl. 09.00-22.00
Alle dager kl. 08.00-21.00
Stengt
.

Administrasjon:
Pro Shop:
Kafé:
Driving range:
Treningslokalet:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider