Slider

Intensjonsavtale med entreprenør

Les siste nytt fra Klubbhusprosjektet som blant annet omhandler internsjonsavtale med entreprenør, kommunal støtte og nytt ekstraordinært årsmøte.

Klubben forhandlet gjennom våren med Jl Bygg AS og valgte å inngå en intensjonsavtale som binder avtalt pris til vi vet omfanget av kommunal støtte til nytt klubbhus og til ekstraordinært årsmøte har behandlet ny kostnadsramme og forslag til finansieringsløsning senere i høst.

Kostnadene for det nye klubbhuset blir høyere enn først antatt på grunn av et stramt entreprenørmarked, som tidligere kommunisert til medlemmene. Styret og styringsgruppen for nytt klubbhus arbeider nå med å finne måter å finansiere merkostnadene på uten å belaste medlemmene mer enn det som allerede er vedtatt. Forslag om ny kostnadsramme og finansieringsløsning vil bli forelagt medlemmene på et ekstraordinært årsmøte, trolig i november.

Avtalen med Jl Bygg er basert på detaljerte spesifikasjoner. Det er lagt vekt på gjennomgående god kvalitet, med noe høyere standard i medlemsarealene. Løsningene som er valgt ivaretar planene for sportslige og sosiale aktiviteter i klubbhuset, i tillegg til å tilfredsstille sponsorers og samarbeidspartneres behov.
- Vi verken trenger eller har råd til luksus, men vi skal ha god kvalitet som varer i mange år og som reflekterer at vi er Norges ledende golfklubb, sier Lars Olaf Sterud, leder av styringsgruppen.

Vårt mål er å finne en løsning som gjør at vi tiltrer avtalen slik at nytt klubbhus kan stå klart til sesongåpning 2020. I 2019 vil vi imidlertid måtte leve med provisoriske lokaler.
- Med nye greener, som etter planen skal være klare for spill senest i slutten av mai 2019, kan vi likevel glede oss over at baneforholdene blir fantastisk selv om vi må leve med provisoriske klubbhuslokaler i en periode, sier Lars Olaf.

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: 
Hverdager 08-17
Golfland:
Alle dager 08-19
Pro Shop:
Alle dager 08-19
Spiseriet:
Alle dager 09-21.30
Driving range
Åpen alle dager 08-21


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189

Hverdager 08.00-17.00
Alle dager 08.00-19.00

Alle dager 09.00-21.30

Alle dager 08.00-21.00
Alle dager 08.00-19.00

Administrasjon:
Pro Shop:

Spiseriet:
Driving range:
Golfland:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider