Slider

Familieventelisten 2017

Familieventelisten gir aktive medlemmer i Oslo Golfklubb anledning til å ønske inn ett nært familiemedlem basert på egen ansiennitet i klubben.  Fristen for oppføring er 1. november.

Innen den 1. november 2017 kan aktive medlemmer, på vegne av en forelder, en besteforelder, ektefelle, samboer, barn eller barnebarn, søke om medlemskap i Oslo Golfklubb. Listen blir rangert etter ansiennitetsprinsippet som er beskrevet nedenfor. Det anses som en selvfølge at alle som setter seg på familieventelisten takker ja til medlemskap hvis medlemskap blir tilbudt.

Familieventelisten settes opp som følger:
Aktive medlemmer (ordinære aktive medlemmer, ikke samarbeidspartnere eller sponsorer) må innen 1. november skriftlig sende beskjed om at de ønsker ett nært familiemedlem inn i klubben. Nære familiemedlemmer defineres som forelder, besteforelder, ektefelle, samboer etter lovens forstand (samme adresse i minst 2 år), barn og barnebarn.

Det er kun i direkte nedadgående og oppadgående linje i familierelasjon som teller. Et medlem kan ikke få inn sin tante eller onkel. Likeledes er ikke svigerdøtre/sønner eller nevøer ansett som nært familiemedlem i denne sammenheng. Det kan bare søkes for ett familiemedlem i året.

Familielisten slettes etter opptak, så ønsker som ikke blir innfridd må eventuelt sendes inn på nytt året etter.

Kriterier for rangering av listen
Det aktive medlems ansiennitet (medlemskap i 40 år teller mer enn medlemskap i 20 år). Det gis tilleggsansiennitet for deltakelse i styreoppnevnt komité. (4 år i banekomiteen gir 4 års tillegg til medlemsansienniteten)

Begrensning
Et aktivt medlem som får inn et familiemedlem vil få 5 års karantene før han/hun igjen kan få inn et familiemedlem (forutsatt at familiekvoten fylles opp av andre). Uten slik begrensning vil ett og samme medlem få inn 2-3-4-5 familiemedlemmer før andre får inn sitt første familiemedlem.

Forventer at de som føres opp takker ja ved tilbud om medlemskap
Klikk for å lese mer om priser i henhold til medlemskategorier og innmeldingsavgift.

Slik går du frem for oppføring på familieventelisten

Oppfyller du kriteriene nevn ovenfor, send en e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., med følgende informasjon;

Om aktivt medlem:

  • Navn og medlemsnummer
  • Antall komitéår
  • Adresse
  • Familierelasjon til den person det søkes for.

Om familiemedlem som skal føres opp:

  • Navn
  • Adresse
  • E-post
  • Mobilnr.
  • Info. om vedkommende er oppført på administrativ venteliste
  • Medlemskap i annen klubb

(Publisert første gang 11. september 2017)

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: Hverdager 08.30-17.00 
Pro Shop: Alle dager 08.00-19.00
Kafé: Alle dager kl. 09.00-20.30
Driving range: Åpen
Treningslokalet: Stengt


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Org.nr. 970 135 189

Hverdager 08:30-17:00
Alle dager 08:00-19:00
Alle dager 09.00-20.30
Åpen
Stengt

Administrasjon:
Pro Shop:
Kafé:
Driving range:
Treningslokalet:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider