Slider

Kan bli Norges eldste golfkulturminne

Innspill på hull 16 på Himstadjordet.

Før 2. verdenskrig befant hull 15, 16 og 17 seg på den andre siden av Sørkedalsveien. Hull 16 er mulig å gjenskape og kan dermed bli registrert som Norges eldste golfkulturminne

«OGKs bane ble utvidet til 18 hull i 1932 ved at klubben leide et tilleggsareal på Himstadjordet på østsiden av Sørkedalsveien, mellom dagens campingplass og parkeringen ved Bogstadvannets badeplass. Der ble det anlagt tre hull (klikk her for å se kart fra 1935 – hull 15, 16 og 17). Etter krigen fikk ikke OGK tilbake dette arealet, men fikk til gjengjeld leie et erstatningsareal fra Bogstad Gård som gjorde at klubben fortsatt kunne skilte med 18 hull (rangen og deler av dagens hull 7 og 8).

Med utgangspunkt i kartet og et samarbeid med Røa Vel, lokaliserte OGK for noen år siden de tre hullenes trasé. Utspillet på hull 15 og greenen på hull 17 er siden krigen fylt opp av utgravet materiale fra utbyggingen på campingplassens område mot Ankerveien. Hull 16 på 115m er imidlertid ikke besudlet, men er påvirket av tidens tann. Uansett vil dette hullet med tiden kunne bli registrert i den offentlige kulturminnedatabasen som Norges eldste golfkulturminne. Frem til nå er et utspillssted på Skeikampen (klikk for å se bildet av utspillsstedet) fra sanatoriets bane fra 1935-38 det eldste. Se bildet av innspill på hull 16 fra årene 1932-40 samt 2022-bildene av hullet fra teestedet og fra ca. 30 meter. 

Klikk for en større visning:

Kart-med-strekog-tekst
Innspillshull-hull-16-fra-Himstadjordet
Skjermbilde
Fra-ca-30-meter-p-16-hull-p-Himstadjordet-1932-40-2
Fra-tee-p-16-hull-p-Himstadjordet-1932-40

Som det fremgår var det ikke trær på dette området i årene 1932-40, men etter krigen vokste det naturlig opp trær som i følge John Riiber ikke har noen egenverdi og bør fjernes for å åpne opp det gamle kulturlandskapet, noe som Røa Vel og OGK er enig i og har stor interesse av. Det kan for øvrig nevnes at helt ytterst på kollen over Sørkedalsveien (vest for greenen) ligger Utsiktskollen som mange kjente landskapsmalere benyttet da de malte Nordmarka og Bogstadgodset.

Samarbeidet med Røa Vel går langt ut over dette kulturlandskapet, og deres entusiasme har medført at de har hatt mange dugnader for å rydde området, men nå er vi avhengig av at Bymiljøetaten fjerner trær (særlig mellom teested og green på hull 16) og rydder området slik at kulturlandskapet kan åpnes. Idrettskomiteen (juniorene) i OGK har allerede med stor iver hatt en dugnad der oppe, og Damekomiteen har bekreftet at de vil kunne bidra med dugnadsarbeid når det måtte bli aktuelt (mest sannsynlig i 2023, men muligens allerede senhøstes i år). 

I tillegg til at Bymiljøetaten må fjerne trær, store busker og det som tidligere dugnader har lagt igjen av kvister, småtrær og flishauger, vil det settes ut sauer som skal beite ned området. Det som er usikkert pr. i dag er hvilken holdning Byantikvaren vil ha til hva vi kan få lov å gjøre med hull 16. Forholdet er nemlig at store deler av området hullet ligger på er fredet (det gjelder ikke teestedet, men mesteparten av traseen ned til greenen og selve greenen). Vi håper å få et møte med Byantikvaren i august/september og deretter vil vi muligens kunne ha en formening om hva vi kan få gjøre med hullet. Helst vil vi rydde greenen, kanskje til og med få restaurere den slik at den fremstår omtrent slik den var i 1932-40.

Det er også ønskelig å benytte digitale verktøy til å fortelle turgående i området hva det er de ser, og knytte det til OGKs historie. Helst vil vi få utført alt dette innen OGKs 100-årsjubileum 13. juni 2024, men som man skjønner er det mange brikker som skal på plass på kort tid, og det vil sannsynligvis innebære behov for en del dugnadsarbeid utført av OGK og Røa Vel. Det er neppe aktuelt med dugnad før de fleste trærne på området er fjernet av Bymiljøetaten.

Vi regner med å søke Kulturminnefondet om økonomisk støtte til arbeidet, men dugnader vil måtte inngå. Teestedet på Skeikampen mottok i sin tid kr 30 000,- i støtte fra Kulturminnefondet. Se fotografi som ligger på NGFs nettside: https://www.golfhistorie.no/begivenheter/1930/hotellbaner

Mer informasjon

Ønsker du mer informasjon om prosjektet kan Jens N. Engelstad kontaktes, e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: Hverdager 08-17
Pro Shop: Alle dager 08-19
Spiseriet: Alle dager 09-22.30
Driving range: Alle dager kl. 08-21
Golfland


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189

Hverdager 08.00-17.00
Alle dager 08.00-19.00
Alle dager kl. 09.00-22.30

Alle dager: kl. 08.00-19.30
.
.
.
.
.

Administrasjon:
Pro Shop:
Spiseriet:
Driving range:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider