Slider

Det blir nytt klubbhus på Bogstad!

I kveldens ekstraordinære årsmøte vedtok medlemmene med 259 for av 292 stemmer at klubben skal få nytt klubbhus på Bogstad. Flertallet støttet dermed styrets forslag.

 

Det ekstraordinære årsmøtet i Oslo Golfklubb ble i kveld avholdt på Scandic Holmenkollen Park Hotell.

Styreleder, Jens-Ove Hagen, ønsket alle velkommen og presenterte alle som har bidratt i prosessen. Truls Graff ble valgt til ordstyrer og det ble bestemt forretningsorden. 

Christopher Raanaas gikk igjennom rehabiliteringselementer. Tim Resen forklarte sine tegninger om hva et nytt klubbhus ville inneholde, Erik Hagen fortalte om miljøaspektet og de innendørs treningsmulighetene, Elisabeth Seeberg om offentlige midler og Lars Olaf Sterud, leder i Klubbhuskomiteen, gikk igjennom de økonomiske aspektene ved prosjektet. Til slutt forklarte Jens-Ove Hagen hvorfor styret enstemmig mente det er best for klubben med et nytt bygg.IMG 2272 nyhet

Det var en engasjert forsamling som diskuterte saken på Holmenkollen Park Hotell. Etter alle innleggene ledet ordstyrer møtet gjennom seansen med spørsmål og kommentarer før han satt strek og avstemning ble foretatt. Det endte med at det ekstraordinære årsmøtet med 259 for av 292 stemmer vedtok at det skal bygges nytt klubbhus på Bogstad. 

Jens-Ove takket forsamlingen for støtten og før han ønsket alle vel hjem benyttet han anledningen til å takke daglig leder Niels Vik for innsatsen han har lagt ned i klubben gjennom 25 år.

Som vist etter avstemmingen vil arbeidet nå fortsette med mål om å starte bygging neste høst. Følg med her på hjemmesiden for oppdateringer om saken.

IMG2314nyhet
Styret
Niels-og-Jens-Ove
Jens-Ove-og-Niels
Salen
Erik-Hagen
Camilla-og-Lars-Olaf
Bilde4
Bilde5
Bilde7

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: Hverdager 08-17
Pro Shop: Alle dager 08-19
Spiseriet: Alle dager 09-22.30
Driving range: Alle dager kl. 08-21
Golfland


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189

Hverdager 08.00-17.00
Alle dager 08.00-19.00
Alle dager kl. 09.00-22.30

Alle dager: kl. 08.00-21.00
.
.
.
.
.

Administrasjon:
Pro Shop:
Spiseriet:
Driving range:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider