Slider

Det blir nytt klubbhus

I kveldens ekstraordinære årsmøte vedtok klubbens medlemmer finansieringsmodellen for et nytt klubbhus på Bogstad!

137 medlemmer stilte opp for å avgi sin stemme.

I november 2017 vedtok Ekstraordinært årsmøte at det skulle bygges nytt klubbhus innenfor en kostnadsramme på 57 millioner kroner, finansiert gjennom en kombinasjon av banklån, støttelån fra medlemmer og samarbeidspartnere, offentlige innskudd, gaver og medlemsbidrag gjennom kontingent.

På grunn av bl.a. et stramt entreprenørmarked ble det fastslått at kostnadene for det nye klubbhuset blir høyere enn først antatt. Styret og styringsgruppen for nytt klubbhus har det siste halve året arbeidet for å finne måter å finansiere merkostnadene uten å belaste medlemmene ut over det som ble vedtatt på Ekstraordinært årsmøte i 2017. På møtet i kveld var derfor følgende saker oppe til behandling:

  1. Finansiering av økt prosjektbudsjett for nytt klubbhus
  2. Livsvarige aktive medlemskap for delfinansiering av nytt klubbhus

Møtet ble innledet ved at styreleder, Jens-Ove Hagen, ønsket velkommen og ga medlemmene en oppdatering av situasjonen. Deretter ble Arne Giving valgt som ordstyrer.

Christopher Raanaas gikk gjennom entrepriseform, prosjektbudsjett og rehabiliteringsalternativet. Han kunne fortelle at en ny gjennomgang av revidert estimat for rehabilitering viste et estimat på 26,5-33 millioner kroner, sammenliknet med Ekstraordinrt aarsmote nyhetanslaget på 23-31 millioner kroner som ble presentert på ekstraordinært årsmøte i 2017.

Finansiering og gjeldsbetjening var neste post på agendaen. Frem til møtet har giveren av en gave på 6 millioner kroner og et svært gunstig lån på 10 millioner kroner vært anonym. Jens-Ove kunne avsløre at gaven er gitt av familen Høegh gjennom Lucy Høeghs Stiftelse og Leif Høegh Stiftelse. 
- Gaven vil bli verdsatt av alle som har gleden av å spille golf på Bogstad i dag og ikke minst alle de som kommer etter oss, sa Jens-Ove.

Lars Olaf Sterud gikk så gjennom planene for gjeldsbetjening før Erik Hagen fortalte om «Golfland» hvor medlemmene blant annet skal kunne samles for spill på simulatorer, nærspillstrening og putting. Det skal også legges til rette for aktivitetsrom som kan brukes til fysisk trening.

Tiden frem til det nye klubbhuset står ferdig var også tema og daglig leder, Niels Vik, la frem hvordan klubben vil forholde seg til provisoriske forhold gjennom byggeperioden.

Avstemming

Finansiering av økt prosjektbudsjett ble vedtatt mot én stemme..
Livsvarig aktive medlemskap for delfinanisering av nytt klubbhus ble også vedtatt mot én stemme.

Riving av eksisterende bygningsmasse starter i mars 2019.

DSC5327
DSC5344
DSC5378
DSC5376
DSC5359
DSC5348
DSC5333
DSC5398

 

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: 
Hverdager 08-17
Golfland:
Hverdager 09-22
Lørd./sønd. 10-20
Pro Shop:
Hverdager 10-16
Lørd. 10-14
Sønd. stengt
Spiseriet:
Mandag: stengt
Tirsd.-fred. 11-21
Lørd./sønd.12-20


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189

Hverdager: 08.00-17.00
Hverdager: 10.00-16.00
Lørdag: 10.00-14.00
Søndag stengt

Mandag: stengt
Tirsdag-fredag: 11.00-21.00
Lørdag-søndag: 12.00-20.00

Alle dager: kl. 10.00-18.00
Hverdager 09.00-22.00
Lørdag/søndag 10.00-20.00

Administrasjon:
Pro Shop:
 
 
Spiseriet:
 
 
Driving range:
Golfland:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider