Slider

Dagens klubbhus blir stående ut sesongen

Oslo Golfklubb har nå mottatt alle nødvendige tillatelser fra Oslo kommune for nytt klubbhus, men flere brikker må på plass før vi kan begynne arbeidet.

Det blir trolig innkalt til nytt ekstraordinært årsmøte i høst, etter at Oslo kommune har fattet vedtak om kommunal støtte. I mellomtiden blir dagens klubbhus stående, med tilbud som i dag.

Prosjektgruppen har tett dialog med entreprenøren som leverte det laveste anbudet, med sikte på å redusere kostnadene. På grunn av prisøkninger i et stramt entreprenørmarked blir byggekostnadene høyere enn vedtatt budsjettramme. Klubben har søkt om kommunal støtte til nytt klubbhus, og beløpet som bevilges vil ha stor innvirkning på økonomien i prosjektet. Styret signaliserer derfor at det vil bli innkalt til et ekstraordinært årsmøte så snart prosjektgruppen har oversikt over både byggekostnader og kommunalt tilskudd.
- Vi har tett dialog med entreprenør og arkitekt for å se hvordan vi kan redusere byggekostnadene. Vi ser på kvalitet og materialvalg, og vi har også vurdert størrelsen på bygget. Et mindre bygg vil innebære at vi mister helårstilbud og Golfland, og dermed også en betydelig inntektskilde. Vi jobber derfor videre med planene for et nytt klubbhus i tråd med planene som er vedtatt av klubbens medlemmer, sier Lars Olaf Sterud, leder av styringsgruppen for klubbhusprosjektet.

Daglig leder Niels Vik forteller at sponsorer, samarbeidspartnere og medlemmer har gitt uttrykk for at det ville være en fordel om dagens klubbhus blir stående gjennom hele sesongen, ettersom vi måtte vente så lenge med å åpne greenene for spill.
- Vi river selvfølgelig ikke før vi vet når vi kan begynne bygging av nytt klubbhus, sier Niels, og benytter anledningen til å ønske alle en god golfsommer.

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: Hverdager 08-17
Pro Shop: Alle dager 08-19
Spiseriet: Alle dager 09-22.30
Driving range: Alle dager kl. 08-21
Golfland


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189

Hverdager 08.00-17.00
Alle dager 08.00-19.00
Alle dager kl. 09.00-22.30

Alle dager: kl. 08.00-21.00
.
.
.
.
.

Administrasjon:
Pro Shop:
Spiseriet:
Driving range:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider