Slider

Arbeid langs Sørkedalsveien

Arbeidet med å oppgradere områdene langs Sørkedalsveien pågår for fullt. Nå er trærne mellom golfbanen og veien fjernet.

Arbeidet med å oppgradere bil, gang- og sykkelveien fra portnerboligene i Sørkedalsveien, og 320 meter i retning Bogstad gård, har pågått siden april. De siste dagene har trærne mellom golfbanen og Sørkedalsveien blitt fjernet.

Går alt etter planen skal planting av nye trær og ferdigstilling av området starte i oktober.

Arbeidet som også inkluderer sjarmøretappen inn mot Bogstad Gård skal restaureres med ny treallè og steingjerde.

Totalt sett skal arbeidet være ferdigstilt vinteren 2022.

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: Hverdager 08-17
Pro Shop: Alle dager 08-19
Spiseriet: Alle dager 09-22.30
Driving range: Alle dager kl. 08-21
Golfland


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189

Hverdager 08.00-17.00
Alle dager 08.00-19.00
Alle dager kl. 09.00-22.30

Alle dager: kl. 08.00-19.30
.
.
.
.
.

Administrasjon:
Pro Shop:
Spiseriet:
Driving range:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider