Slider

Rapport om masseutglidning på hull 12

Tidligere i år ble det konstatert masseutglidning i skråningen på hull 12. En rapport utført av to uavhengige instanser konkluderer med at det ikke skyldes kvikkleire.

Enkelte medlemmer fryktet at det var kvikkleire og at det burde iverksettes sikringstiltak på hull 12.

Klubben ønsker sikker ferdsel på banen og engasjerte to uavhengige instanser som har sjekket forholdene. I rapportene konkluderes det med at det ikke er kvikkleire på hull 12. Masseutglidningen har kommet som følge av vann fra et rør i vårt dreneringssystem.

Banestaben har forlenget røret til nederst i ravinen for å unngå fremtidige masseutglidninger. Golfklubben vil holde jevnlig oppsyn med området i tilfelle noe nytt skulle skje, men som rapporten sier «det er usannsynlig med større skred i forbindelse med skråningen».

Rapporter

pdfGeotekniske vurderinger, Løvlien Georåd

pdfNIBIO v/Agnar Kvalbein

pdfAnalyse fra Eurofins Agro Testing Norway AS

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: 
Hverdager 08-17
Golfland:
Hverdager 09-22
Lørd./sønd. 10-20
Pro Shop:
Hverdager 10-16
Lørd. 10-14
Sønd. stengt
Spiseriet:
Mandag: stengt
Tirsd.-torsd. 11-20
Fred. kl. 11-17
Lørd./sønd.12-17


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189

Hverdager: 08.00-17.00
Hverdager: 10.00-16.00
Lørdag: 10.00-14.00
Søndag stengt

Mandag: stengt
Tirsdag-torsdag: 11.00-20.00
Fred.: 11.00-17.00
Lørdag-søndag: 12.00-17.00

Stengt
Hverdager 09.00-22.00
Lørdag/søndag 10.00-20.00

Administrasjon:
Pro Shop:
 
 
Spiseriet:
 
 
 
Driving range:
Golfland:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider