Slider

Greenåpning bestemt til 2. juni

Green på hull 8

Søndag 2. juni åpner de fleste greenene på banen for spill. På enkelte områder er det fortsatt mangelfull gressetablering. Greenene hvor det er tilfelle holdes foreløpig stengt.

Leveransen av greengresset var ikke helt som forventet. I tillegg til at tykkelsen på torven var forskjellig, var også tettheten i gresset mangelfull på enkelte områder.

På befaring 27. mai ble det med stor tilfredshet konstatert at banemannskapet har klart å eliminere ujevnhetene på greengresset ved hjelp av plater og vibratorpresse (hoppetusse). Skjøtene mellom hver rull er dresset og greenflaten vil oppleves som god blant golferne.

Greenene har nå vært klippet to ganger og dresset tre ganger med vesentlig mer sand hver gang enn normalt. Det klippes foreløpig høyt, 6mm. Greenene er jevne, men ikke raske. Banemannskapet vil i tiden fremover forsiktig klippe greenene kortere, og vi forventer da at skjøtene mellom de lagte gressrullene vil flettes godt sammen av krypkveingresset.

Utfordringen nå ligger, som nevnt over, i de «tynne» områdene. Når dere er på greenen vil dere ved selvsyn konstatere at noen områder ikke har tett gressmatte. Banesjefen er bekymret for at mye spill vil slite ut disse områdene før de får tettere gressetablering. Det er umulig å si hvor lang tid det vil ta før de svake områdene får en tilstrekkelig tett gressmatte.

Styrets leder og anleggskomiteens leder har lyttet til banesjefens bekymring og ønske om å holde greenene stengt i ytterligere en periode. Det er likevel flere hensyn å ta, både overfor våre medlemmer og våre samarbeidspartnere. Som et kompromiss ble følgende vedtak fattet av styreleder og anleggskomiteleder:

Golfbanen åpner med ordinære greener fra og med åpningsturneringen søndag 2. juni. Greener som har størst områder med svak gressetablering holdes foreløpig stengt, maks to greener per 9-hulls sløyfe. På disse hullene vil det inntil videre fortsatt bli spilt på provisoriske greener. Som ledd i å begrense spillefrekvensen skal én starttid pr time blokkeres for spill.

Alle medlemmer og deres gjester oppfordres til å ta spesielt godt vare på banen denne sesongen. Nedslagsmerker må repareres, og det må skje på riktig måte. Det minnes også om at den enkelte spiller ikke har lov til å spille mer enn én ball på banen i treningsøyemed.

Som en naturlig konsekvens at dette vedtaket vil det ikke åpnes for ordinært greenfeespill før på et senere tidspunkt.

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: Hverdager 08:30-16:30
Pro Shop: Stengt, kan nås på tlf. 22 50 54 92
Kafé: Stengt
Driving range: Stengt
Treningslokalet: Åpent: hverdager 08-21, helg 08-15.


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189

Hverdager 08:30-16:30
Stengt, kan nås på tlf. 22 50 54 92
Stengt
Stengt
Åpent: hverdager 08-21, helg 08-15.
.

Administrasjon:
Pro Shop:
Kafé:
Driving range:
Treningslokalet:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider