Slider

Fortsatt uklart når banen kan åpne for spill

Bildene er tatt 2. mai.

Styret har iverksatt ekstraordinære hjelpetiltak på ødelagte greener og fairwayer. Medlemmer inviteres til informasjonsmøte 15. mai kl. 18.00.

Styret besluttet denne uken å be banestaben iverksette ekstraordinære hjelpetiltak med håp om å fremskynde vekst av nytt gress på ødelagte greener og fairwayer på Bogstad etter en av de mest snørike vintrene på mange tiår. Det er fortsatt usikkert når banen kan åpnes for spill. Medlemmene inviteres til informasjonsmøte om banestatus tirsdag 15. mai kl. 18. 

Baneavdelingen har jobbet på spreng for å vurdere hvordan klubben skal håndtere skadene. Etter studier av gressplugger fra greenene som er resådd og dyrket i 20 grader under ultraviolett lys, ser det ut til gresset som spirer er fra såingen i fjor høst mens 80-85 prosent av det opprinnelige gresset er dødt. Mye av gresset på fairwayene er også ødelagt. Situasjonen er den samme på de fleste golfbaner i Østlandsområdet, og Norges Golfforbund beskriver situasjonen som en naturkatastrofe som ingen av landets klubber er forsikret mot.

Alternative løsninger

Banesjef John Riiber har søkt råd hos eksperter ved Bioforsk og vurdert ulike alternativer for å beskytte investeringene som klubben har gjort i banen og sikre vekst av nytt gress på en bærekraftig måte. En mulighet er å frese av topplaget på hele banen og så på nytt, en meget kostnads- og tidkrevende prosess som vil medføre stengt bane i minst 3-4 måneder fremover. Et alternativ er å kjøpe ferdiggress fra Spania, og torve inn alt på nytt, noe som ville kostet mange millioner kroner. Et tredje alternativ, anbefalt av Riiber, er å frese av topplaget på greenene og så nytt gress, og i tillegg vertikalskjære og hjelpeså fairwayene. Sistnevnte løsning vil være ressurskrevende for klubben og innebære spill på provisoriske greener fram til vi kan åpne ordinære greener, trolig ikke før i slutten av august.

Vedtak om hjelpe- og sprøytesåing

Styret har, etter grundige vurderinger, landet på et fjerde alternativ, nemlig hyppig hjelpesåing i eksisterende torv gjennom hele sesongen og sprøytesåing etter kraftig perforering av underlaget på de fairway-områdeneBanestatus fra styret fairway som har fått mest skader. Dersom løsningen ikke fungerer slik vi håper, må vi trolig legge nytt ferdiggress for å sikre banespill neste år. Styret har omprioritert midler på inneværende års budsjett slik at besluttede tiltak ikke skal påføre medlemmene ekstrakostnader i år.
-Vi håper og tror at tiltakene vil gjøre det mulig å åpne banen for spill i løpet av juni, men vi er avhengige av stabile og høye temperaturer og at noe av det opprinnelige gresset gror sammen med det nye vi sår. Vi kan risikere at vi må begrense banespillet noe etter åpning for å redusere belastningen på banen, og vi kan risikere at tiltakene i år ikke fritar oss fra nye, ekstraordinære tiltak neste år. Men vi kan også være heldige, og vi har full tillit til at banestaben gjør sitt ytterste for at banen skal bli spillbar på gode forhold så raskt som overhodet mulig, styreleder Jens-Ove Hagen.

Spill på andre baner og rabatter i mellomtiden

Klubben har lagt til rette for dame- og seniordager på baner i Østfold med buss fra Bogstad og refunderer 50% av greenfee på utvalgte baner. I tillegg tilbys rangeballer på Bogstad til halv pris, og simulatorene på Bogstad Innegolf holdes åpne til meget lav pris. Når banen åpner vil turneringsprogrammet justeres for å frigjøre mest mulig tid for ordinært medlemsspill.

Medlemsmøte 15. mai

Styret har bestemt at det skal avholdes et medlemsmøte 15. mai kl. 18 i klubbhuset. Egen innkalling kommer. Alle som møter vil få en gjennomgang av situasjonen på banen og hvordan klubben jobber for å løse utfordringene vi står overfor.

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: Hverdager 08:30-16:30
Pro Shop: Hverdager 10.00-16.00
Kafé: Stengt, åpent for leie av lokaler
Driving range: Åpen til 28. oktober
Treningslokalet: Hverdager 08.00-21.00 (helg 15.30)
Innegolfen: åpner 1. nov. 2018


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Org.nr. 970 135 189

Hverdager 08:30-16:30
Hverdager 10.00-16.00
Stengt, åpent for leie av lokaler
Åpen til 28. oktober
Hverdager 08.00-21.00 (helg 15.30)
Åpner 1. november

Administrasjon:
Pro Shop:
Kafé:
Driving range:
Treningslokalet:
Innegolfen:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider