Slider

Banestatus

Vi har hatt en relativ stabil start på vinteren med tele og tørr snø. Så langt er alt vel, men vi fikk noen utfordringer da stormen «Frank» fikk fritt leide.

Da uværet slo til fikk vi mer enn 50 mm med regn i løpet av 24 timer i kombinasjon med vindkast opp mot 20 m/s. Basert på værmeldingen iverksatte vi tiltak i dagene før og la ut 13000 kvm med heldekkende plast over greenene. Dette gjorde vi for å hindre vann i å trekke ned i den tørre snøen. Målet var å hindre isdannelse som igjen kan ødelegge et ellers godt utgangspunkt for en god overvintring. Strategien fungerte bra så lenge plastdukene fikk ligge i fred. Det var likevel ikke til å unngå at stormkastene blåste dukene helt eller delvis av på enkelte greener og vannet sivet inn. Det ble gjort arbeid for å fjerne vannet samtidig som dukene ble lagt på plass igjen. Sett i et litt større perspektiv så tror vi at skadepotensiale relativt sett ikke blir så omfattende. Vi nærmer oss våren og de kritiske dagene under is blir færre sammenlignet om vi hadde fått disse utfordringene i midten av november.

Forberedelser til sesongen

Alle de rutinemessige oppgaver som planlegging, personalarbeid, bestilling av varer etc. går som forventet. Vi har hatt gode evalueringsprosessser basert på svarene fra medlemsundersøkelsen og vår egen sesongevaluering. Selv om det meste er bra er det alltid rom for utvikling. Dette skaper motivasjon og inspirasjon til stadig å søke forbedringer til fellesskapets beste. Noen fokusområder er:

  • Ivareta spilleflater på alle arealer. Blant annet starte prosessen med å avrette de mest ujevne teestedene. Dette arbeidet er igangsatt på hull 6 og 7 og ferdigstilles i sin helhet til sesongstart med ferdiggress fra egen gressodling.
  • Bedre spillekvaliteten i bunkerne da det er litt for stor variasjon fra bunker til bunker med hensyn til sandtykkelse og porøsitet. Dette er et kontinuerlig arbeid.
  • Tilrettelegge for hurtigere spill gjennom å lese spillet bedre. Dvs. være på rett sted til rett tid slik at spillet flyter godt uten nevneverdig avbrudd grunnet vår tilstedeværelse rent arbeidsmessig. Dette er ikke lett, men fortsatt en målsetting.

Status personal

Kontinuiteten på fast- og deltidsansatte i baneavdelingen er fortsatt bra, men koronasituasjonen skaper muligens noen utfordringer sett i forhold til kontraheringen av de faste sesongarbeiderne. Med sterke inn- og utreise restriksjoner, sett i forhold til karantenetid og begrenset mulighet til å treffe familien hjemme i Polen gjennom sommeren, er det flere som er litt usikre på om de skal signere kontrakter for kommende sesong. Noe som er fullt ut forståelig. Vi håper at ting bedrer seg slik at gode kontinuitetsbærere som vi er avhengig av kommer tilbake til sesongstart.
Vinteren som normalt sett også brukes til videre skolering og påfyll av kunnskap blir i år svært begrenset på grunn av koronasituasjonen.

Til slutt vil jeg på vegne av baneavdelingen ønske alle en fortsatt god vinterperiode. Det er viktig at alle kommer seg ut på tur med eller uten ski på bena i en periode med mye isolasjon grunnet utstrakt bruk av hjemmekontor. Vi trenger alle sosiale knyttepunkter for en god mental og fysisk helse. Det er utrolig hyggelig å se hvordan det nye klubbhuset fungerer som verdens fineste helårs møteplass.

Vi går en spennende vår i møte.

Vennlig hilsen John Riiber

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: 
Hverdager 08-17
Golfland:
Alle dager 08-19
Pro Shop:
Alle dager 08-19
Spiseriet:
Alle dager 09-21.30
Driving range
Åpen alle dager 08-21


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189

Hverdager 08.00-17.00
Alle dager 08.00-19.00

Alle dager 09.00-21.30

Alle dager 08.00-21.00
Alle dager 08.00-19.00

Administrasjon:
Pro Shop:

Spiseriet:
Driving range:
Golfland:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider