Slider

Banestatus

Banestatus

Bildet er tatt 13. februar mens det ennå var snøfritt.

Det er fortsatt ca. 30 cm med tele i bakken noe som foreløpig bidrar til stabilitet. Så langt denne vinteren har vi sluppet måneder med is noe som er bra for gressflatene.

Status overvintring

Historisk sett har værforholdene før nyttår vært veldig avgjørende for hvordan utfallet av overvintringen for banen kan forventes å bli. Vi har hatt en snøfattig vinter og mer regn enn normalt. Det at vi nå har sluppet måneder med is føles godt etter flere år med til dels store vinterskader.

Det er fortsatt ca. 30 cm med tele i bakken. Det bidrar foreløpig til stabilitet og tilnærmet ingen biologisk aktivitet som kan sette gressveksten i gang. Telen vi har nå vil bidra positivt til at forekomstene av neste generasjons myrstankelbeinlarver, som livnærer seg på gressrøttene og svekker gressets tetthet og immunforsvar, vil bli redusert til et lavere nivå enn sist sesong. Det vil hjelpe mye i arbeidet med å gjenskape gode og bærekraftige spilleflater på spesielt fairwayene.

Mye kan fortsatt skje i perioden frem mot sesongstart. Den største faren nå er at gresset blir utsatt for frysetørking. Blir dette en utfordring i perioden fremover vil nødvendige tiltak iverksettes.

Greenene ser fine ut så langt. Det har blitt jobbet gjennom hele vinteren for å forebygge sopp. Teestedene og fairwayene har noen soppskader, men vi har tro på at det vil løse seg når varmen kommer.

På fairwayene vil vi hjelpeså i håp om å kunne redusere skadene fra fjorårets vinter og skader forårsaket av kråker.

Forberedelser til sesongen

Ved siden av å følge opp spesifikke oppgaver rundt klubbhusprosjektet, og alle administrative oppgaver som planlegging, personalarbeid, bestilling av varer etc., går alle de rutinemessige oppgavene som planlagt.
Vi har hatt gode prosesser på ting som er blitt avdekket som “forbedringspotensialer” ref. gjennomgang av den årlige spørreundersøkelsen, samt momenter fra vår egen sesongevaluering som ble gjennomført for alle klubbens avdelinger.

Basert på dette har vi avdelingsvis utarbeidet handlingsplaner med konkrete satsningsområder for sesongen 2020. Selv om det meste er bra vil det alltid være rom for utvikling. Det er det som skaper motivasjon og inspirasjon til stadig å søke forbedringer til fellesskapets beste. Det å gjenskape gode spilleflater etter de siste års vinterskader er et nitidig arbeid som vil ta tid.

Baneavdelingen har bidratt litt ifb. med at virksomhetsplanen skal revideres i år. Dersom vi skal fortsette å være en foregangsklubb og ledestjerne i norsk golf, som sikrer oss en sunn og bærekraftig økonomi, må vi kontinuerlig søke utvikling i alle ledd. Det sikrer vi best gjennom å sørge for et godt og inkluderende arbeidsmiljø hvor alle er motiverte og dedikerte. Først da kan man si at man har lyktes. Vår misjon er å levere kvalitetsopplevelser til våre medlemmer, samarbeidspartnere, gjester samt neste generasjons golfere.

Når det gjelder igangsatte prosjekter på banen sist høst har det stort sett vært treningsgreenene rundt klubbhuset og tilgrensende områder som har vært i fokus. I tillegg har vi anlagt en ny nærspillsgreen ved Stevens Corner.

Det gjenstår fortsatt en del arbeider med greenprosjektet ved klubbhuset. Det ferdigstilles til våren. Nøyaktig tidspunkt for ferdigstillelse er litt vanskelig å tidfeste da vær og vind styrer mye av finisharbeidet i sluttfasen. Prosjektet har vært krevende å gjennomføre da utenomhusplanen har vært litt diffus å forholde seg til på en del områder, samtidig som arbeidene skal koordineres parallelt med fremdriften på det nye klubbhuset. Det som gjenstår er først og fremst justeringer av terreng, samt tilpasning av arealene inn mot veggene på det nye klubbhuset. Til slutt skal det rulles ut nesten 4000 kvm gress. Videre skal det beplantes i mingleområder rundt hele klubbhuset. Alt dette vil ta tid og realistisk sett vil dette ikke være ferdig i sin helhet til baneåpningen.

Status personal

Kontinuiteten på de som er fast ansatt og de som er deltidsansatte i baneavdelingen er bra.
Vinteren er også brukt til videre skolering og påfyll av kunnskap gjennom deltagelse på diverse fagseminarer og gresskurs. Vi har som målsetting å ligge foran i utviklingen både på kunnskap og på leveranse av gode golfopplevelser for våre medlemmer og gjester.

Til slutt vil jeg på vegne av baneavdelingen ønske dere en fortsatt god vinterperiode uten snø i vårt nærområde, men det finnes gode muligheter innen rimelig avstand. Våren kommer snart med nytt klubbhus som sesongens desidert store begivenhet. Mye arbeid er lagt ned for at det skal bli så bra som mulig. All honnør til de som legger ned all sin fritid til å forme en ny helårsmøteplass for mange generasjoner fremover.

Vi går en spennende vår i møte.

Vennlig hilsen John Riiber

 

 

 

 

 

 

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: 
Hverdager 08-17
Golfland:
Hverdager 09-22
Lørd./sønd. 10-20
Pro Shop:
Hverdager 10-16
Lørd. 10-14
Sønd. stengt
Spiseriet:
Mandag: stengt
Tirsd.-torsd. 11-20
Fred. kl. 11-17
Lørd./sønd.12-17


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189

Hverdager: 08.00-17.00
Hverdager: 10.00-16.00
Lørdag: 10.00-14.00
Søndag stengt

Mandag: stengt
Tirsdag-torsdag: 11.00-20.00
Fred.: 11.00-17.00
Lørdag-søndag: 12.00-17.00

Stengt
Hverdager 09.00-22.00
Lørdag/søndag 10.00-20.00

Administrasjon:
Pro Shop:
 
 
Spiseriet:
 
 
 
Driving range:
Golfland:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider