Slider

Status bane og baneåpning ⛳

Tee 41, 45, 49 på hull 2

I dag har styreleder og leder i banekomiteen hatt en befaring på banen. Sammen med banesjefen har de bestemt at banen åpner for klubbens medlemmer fra og med lørdag 27. mai kl. 10.00.

Siden den siste statusrapporten den 12. mai har det vært en god utvikling på banens arealer. Greenene har som nevnt klart seg svært godt gjennom vinteren og ble tidlig grønne og fine, mens øvrige arealer har hatt behov for varmere vær og mer tid for å få nevneverdig og nødvendig progresjon.

Etter befaringen i dag har styreleder og leder i banekomiteen, på bakgrunn av faglige råd fra banesjefen, besluttet at banen åpner for spill lørdag 27. mai kl. 10.00.

Noen begrensninger til å begynne med

 • Til og med søndag 4. juni er banen kun åpen for klubbens aktive medlemmer (members only).
 • Det vil kun være mulig å ha to bookinger liggende samtidig den første perioden.
 • Golfbil vil ikke være tillatt. Hvor lenge forbudet vil vare er avhengig av utviklingen på banen. Ny vurdering tas fredag 26. mai.
 • Det vil være ballplassering til nærmeste grønne område.
 • Vanning på dagtid vil forekomme.

Treningsområdene

 • Driving rangen er åpen alle dager kl. 09.00-21.00.
 • Stephens corner åpner for alle mandag 22. mai.
 • Suzanns corner er åpent, men fortsatt kun med spill fra kunstgress.

Mye arbeid har blitt gjennomført den siste uken

 • De nyrenoverte teestedene på hull 2, 8, 12 og 18 er nå ferdigstilt. 1800 m2 ferdiggress er lagt.
 • Gjerde på driving rangen ble ferdigstilt etter visse justeringer den 16. mai.
 • Stolpene til sikkerhetsnettet langs Sørkedalsveien er høydejustert og klargjort for montering av nett mandag eller tirsdag til uken.
 • Det er gjødslet på alle arealer for å fremme utviklingen på banen i takt med bedre temperaturer.
 • Greenene er klippen tre ganger denne uken, mens forgreener og teesteder er klippet én gang.
 • Fairwayene vurderes klippes asap. Nysådd gress, sammen med det ettårige gresset som nå dominerer fairwayene, har akkurat spiret og på avstand ser det fint ut, men det er tynt og røttene har dessverre satt seg i liten grad. Dagene fremover blir avgjørende for å få et bærekraftig dekke.

Mye arbeid gjenstår:

 • Greenene skal gjødsles, dresses og klippehøyden skal justeres ned til 3,7 mm før de skal tromles og klargjøres til åpningsturneringen.
 • I bunkerne skal sand flyttes for å få en jevnere tykkelse. Bunkerkantene skal trimmes og skråningene klippes.
 • Alt baneutstyr skal ut hull for hull og banen skal merkes for spill.

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: 
Hverdager 08-17
Golfland:
Alle dager 08-19
Pro Shop:
Alle dager 08-19
Spiseriet:
Alle dager 09-21.30
Driving range
Åpen alle dager 08-21


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189

Hverdager 08.00-17.00
Alle dager 08.00-19.00

Alle dager 09.00-21.30

Alle dager 08.00-21.00
Alle dager 08.00-19.00

Administrasjon:
Pro Shop:

Spiseriet:
Driving range:
Golfland:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider