Slider

Banen stenger 15. oktober

Da er det bestemt at golfsesongen på Bogstad er slutt ved mørkets frembrudd søndag 15. oktober. Bakgrunnen for avgjørelsen kan du lese mer om her.

Takket være banemannskapets innsats før og under sesongen har greener, fairways og tee-steder holdt topp kvalitet også i år.
Tilbakemeldingene klubben har fått så langt har vært gode og klubben har befestet seg som det beste golfanlegget blant gjester, samarbeidspartnere og medlemmer. Resultatet er flere oppføringer på ventelisten for medlemskap, returnerende gjester som gjennom jungeltelegrafen genererer nye gjester og sponsorer som fortsetter samarbeidet med klubben. Alt dette representerer avgjørende inntektskilder til klubben.

Når banen så må stenge for sesongen er det mange medlemmer som ikke lenger får utøve sin yndlingssport på Bogstad. Ikke rart at noen protesterer.  Da er det viktig å vite hvorfor banen stenger en bestemt dato og ikke uken(e) etter.
Svaret forundrer nok de færreste: Skal banen fremstå med den kvalitet som medlemmer, gjester og samarbeidspartnere ønsker, og ikke minst forventer neste sesong, er det helt avgjørende at banemannskapet rekker å gjennomføre forebyggende arbeid før vinteren setter inn. Nøyaktig når vinteren setter inn er vanskelig å spå, men banemannskapet har opp gjennom årene tilegnet seg erfaring som det blir lyttet til når datoen for banestenging skal fastsettes.

Det nærmer seg den tiden hvor alt forebyggende arbeid skal gjøres for å sikre en god overvintring, og forhåpentligvis en god og tidlig start på våren slik at spillerne kan ta banen i bruk så tidlig som mulig. Erfaringsmessig er det aldri god tid til å gjennomføre dette viktige arbeidet på høsten. Et eksempel kan hentes fra sesong 2013. Da ble de siste 9 hull holdt åpent for spill én uke «ekstra». Konsekvensene ble dessverre at klubben ikke rakk å lufte de siste greenene mens forholdene var gode nok og klubben hadde ledig kapasitet. Resultatet ble en merkostnad tilsvarende en god greenfeeuke på sommeren for å få fullført jobben på et senere tidspunkt og det under forhold som faglig sett ikke var de beste. 

Hvert år er det styreleder og leder i Anleggskomiteen som tar den endelige beslutningen om når banen skal stenge, basert på faglig råd og innstilling fra banesjefen. Beslutningen er fattet og banen stenger søndag 15. oktober.

Banestenging de siste 6 år:

 • 2011: fredag 16. oktober
 • 2012: søndag 14. oktober
 • 2013: søndag 13. oktober, siste 9 holdt oppe til 20. oktober
 • 2014: søndag 12. oktober
 • 2015: søndag 18. oktober
 • 2016: søndag 16. oktober

Tidligere i år publiserte vi denne filmen på facebook hvor Marius forklarer hva som skjer med greenen dersom den ikke tas vare på gjennom vinteren. Her får du et gjensyn;-).

Er du interessert i å lese hvilket arbeid som skal gjøres etter at banen stenger og før vinteren setter inn, vil punktene nedenfor gi deg oversikt:

 • Forebyggende soppbekjempning i form av duggfjerning på alle arealer. Dette er en prioritert oppgave som blir gjennomført syv dager i uken for å hindre soppskader.
 • Sørge for optimalt/rent klipp med nyslipte klippeaggregat. (Svakt klipp hvor gresset blir revet av istedenfor klippet skaper sårflater hvor sopp etablerer seg fort.)
 • Aktivt bruk av SubAir på greener for å gjøre overflaten så tørr som mulig. Vannfilm/dugg bidrar til smittepress.
 • Kjøre ut avspenningsmiddel på greener, teesteder og fairway. Bidrar til tørrest mulig overflate før vinteren. Overskuddsvann transporteres hurtigere gjennom sandprofilen ved bruk av avspenningsmiddel.
 • Dresse og lufte greener, teesteder og fairwayer.
 • Fjerne evt. slitt gress på forgreener hvor nytt gress blir lagt til våren.
 • Den siste forebyggende soppsprøyting av greener, teesteder og fairway vil bli utført så tett opptil første snøfall som mulig.
 • Dorment gjødsling av greener, teesteder, fairway og semiruff. Sikrer litt ”matpakke” gjennom vinteren. Viktig sett i forhold til å begrense vinterskader. Sterke gressplanter klarer mer stress over lengre tid under evt. is dersom det finnes næringsreserver.
 • Løvblåsing og oppsamling av løv på alle arealer samt tømming av vanningsanlegg.
 • Skjære rundt spredere og ventilkummer.
 • Bytte fra sommerkumlokk til vinterlokk med større hull på fairway og ruffarealer.
 • Merke ut alle ventilbokser og filtreringskummer med røde staker.
 • Ta inn og vaske baneutstyr, ballvaskere, teeskilt, teeklosser etc.
 • Gjerde inn greener og teesteder.
 • Utføre tiltak som begrenser evt. overflatevann i å komme inn på greener.

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: Hverdager 08.30-17.00 
Pro Shop: Alle dager 08.00-19.00
Kafé: Alle dager kl. 09.00-20.30
Driving range: Åpen
Treningslokalet: Stengt


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Org.nr. 970 135 189

Hverdager 08:30-17:00
Alle dager 08:00-19:00
Alle dager 09.00-20.30
Åpen
Stengt

Administrasjon:
Pro Shop:
Kafé:
Driving range:
Treningslokalet:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider