Slider

Oslo Golfklubb miljøsertifisert

Som første golfklubb/bane i Norge ble Oslo Golfklubb i juli 2013 miljøsertifisert gjennom Golf Environment Organisation (GEO). GEO, med hovedsete i Skottland, er den europeiske organisasjonen for miljøarbeid innenfor golfrelatert virksomhet.

Oslo Golfklubb jobber hele tiden for visjonen "Et fantastisk sted å være". Hvordan vi håndterer naturen, hvilke midler vi tilfører og hvordan vi håndterer avfall, er viktige elementer i dette arbeidet.Geo logo

Gjennom vinteren 2013 jobbet en gruppe ansatte med kartlegging av forholdene for å finne ut hva vi allerede gjorde på de forskjellige områdene. Resultatet ble samlet i GEOs systemer. I slutten av juni samme år var en sertifiserer på befaring på Bogstad. Dette endte med en positiv innstilling til GEOs hovedkontor i Skottland. De gjennomgikk resultatene og ga Oslo Golfklubb sertifiseringen.

Re-sertifisert i 2016

Tidlig på nyåret i 2016 ble arbeidet med re-sertifiseringen satt i gang. Arbeidet pågikk gjennom våren og sommeren og endte til slutt med besøk fra GEO i August. Arbeidet ble gjennomgått og resulterte i re-sertifisering for 3 nye år.

Det har foregått en omfattende kartlegging av dyr, fugler, innsekter og planter som trives på baneområdet. Funnene har blitt (og blir fortsatt) samlet og systematisert, og til slutt presentert her på klubbens nettside.
Klikk for å se hva som er registrert frem til nå.

Andre konkrete eksempler på arbeid som er gjort:

  • Klubben har inngått et samarbeid med Ragn-Sells når det kommer til søppelhåndtering. Ved driving rangen er det satt opp søppelkasser som gjør sorteringsarbeidet enklere.
  • Blandetanker for gjødsel og sprøytemidler er flyttet til nytt sted, med oppsamlingsbasseng med sandfilter som sikring mot lekkasje.
  • Klubben har anskaffet papp-presse som gir behov for færre runder med henting av avfallet. Resultatet er at vi sparer miljø og penger.
  • Varmtvannsbereder i klubbhuset er byttet ut med mer energieffektive tanker.
  • Vaskeplassen er etablert med bedre rensing og oppsamling av vannet.

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: Hverdager 08:30-16:30
Pro Shop: Stengt, kan nås på tlf. 22 50 54 92
Kafé: Stengt
Driving range: Stengt
Treningslokalet: Åpent: hverdager 08-21, helg 08-15.


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189

Hverdager 08:30-16:30
Stengt, kan nås på tlf. 22 50 54 92
Stengt
Stengt
Åpent: hverdager 08-21, helg 08-15.
.

Administrasjon:
Pro Shop:
Kafé:
Driving range:
Treningslokalet:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider