Velkommen til Oslo Golfklubb
Velkommen til Oslo Golfklubb
Velkommen til Oslo Golfklubb
Velkommen til Oslo Golfklubb
Velkommen til Oslo Golfklubb
previous arrow
next arrow
Slider

golf glede

Det blir som kjent ikke gjennomført ekstraordinært årsmøte 21. mars. Etter planen vil møtet bli holdt før sommerferien.

Det arbeides videre med alternativene for klubbhus, dvs rehabilitering eller nybygg. På medlemsmøtene i februar ble status og muligheter presentert. De i underkant av 200 fremmmøtte ga også tilbakemelding om hva som måtte belyses grundigere før en beslutning kan tas. Basert på gode diskusjoner og senere innspill ser klubbhuskommiteen nå videre på behovet for ulike funksjoner, samt kostnad og inntjening for disse. Forhold knyttet til offentlige tilskudd søkes avklart da dette er en vesentlig finansieringskilde. Videre gjennomgås aktuelle finansieringsmodeller med formål å begrense låneopptak i bank med mulig langsiktig usikkerhet. Med tanke på alternativet for rehabilitering avklares tidsaspektet for ulike tiltak slik at kontantstrømmen kan vurderes i forhold til låneopptak og medlemsbetaling.

Planen er å kunne legge frem en tilstrekkelig grundig vurdering av alternativene i god tid i forkant av et ekstraordinært årsmøte. Som det ble opplyst om på årsmøtet, legges det da opp til en ryddig saksfremstilling av begge alternativer slik at medlemmene får alle nødvendige forhold godt belyst i forkant av en beslutning.

Klikk her for mer informasjon om klubbhusprosjektet.

Skisse-4
Skisse-3
Skisse-2
Skisse-1
Sett-ovenfra
Sett-fra-Sorkedalsveien
Sett-fra-golfbanen
Sett-fra-adkomst
Plan-1-etasje

Kontakt oss

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189


Åpningstider

Administrasjon: 
Hverdager 08-17
Golfland:
Hverdager 09-22
Lørd./sønd. 10-20
Pro Shop:
Hverdager 10-16
Lørd. 10-14
Sønd. stengt
Spiseriet:
Mandag: stengt
Tirsd.-torsd. 11-20
Fred. kl. 11-17
Lørd./sønd.12-17


Slider

Kontakt oss

Åpningstider

Følg med

Oslo Golfklubb, Bogstad
Ankerveien 127
0766 Oslo
Telefon: 22 51 05 60
E-post: post@oslogk.no
Org.nr. 970 135 189

Hverdager: 08.00-17.00
Hverdager: 10.00-16.00
Lørdag: 10.00-14.00
Søndag stengt

Mandag: stengt
Tirsdag-torsdag: 11.00-20.00
Fred.: 11.00-17.00
Lørdag-søndag: 12.00-17.00

Stengt
Hverdager 09.00-22.00
Lørdag/søndag 10.00-20.00

Administrasjon:
Pro Shop:
 
 
Spiseriet:
 
 
 
Driving range:
Golfland:

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider